Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Før du søker må du:

  • registrere deg i folkeregisteret på den aktuelle adressen du søker for
  • være bosatt på den aktuelle adressen per første i måneden

Meld flytting til folkeregisteret

Hvordan søke

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis det skjer endringer i formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.

Du kan også henvende deg ved Helse og sosial servicesenter i Gyldenløves gate 23 for å få hjelp og veiledning.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Erik Lahr / Sanja Simic
Publisert: 15.12.2016 00:00
Sist endret: 15.12.2016 00:00