Gå til hovedinnhold

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Før du søker må du:

  • registrere deg i folkeregisteret på den aktuelle adressen du søker for
  • være bosatt på den aktuelle adressen per første i måneden

Meld flytting til folkeregisteret

Hvordan søke

Du kan søke om bostøtte elektronisk. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis du/dere flytter til en ny bolig gi beskjed til bostøttekontoret (da må du også søke på nytt mellom den 20. og 25. i den aktuelle måneden)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis en i husstanden blir student/førstegangstjeneste
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis det skjer endringer i meldepliktige inntekter (netto formue, kapitalinntekter, næringsinntekt, lønn eller pensjon fra utlandet, skattefri utleie)

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

Informasjonsfilm

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.

Besøksadresse: Helse og sosial servicesenter , Gyldenløves gate 23

Postadresse: Kristiansand kommune /Bostøttekontoret, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Erik Lahr / Sanja Simic
Publisert: 15.12.2016 00:00
Sist endret: 12.11.2018 10:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?