Rehabiliteringssenteret Kløvertun

Rehabiliteringssenteret Kløvertun består av et mottak og en rehabiliteringsavdeling. Det er også kontorlokaler for fysio- og ergoterapeuter samt formidlere som jobber med syn- og hørseltekniske hjelpemidler.

Mottak og åpningstider

Kløvertun ligger i enden av Bjørndalsletta rett ved siden av Vest-Agder Museet. Mottaket ligger rett innenfor hovedinngangen og er åpent hverdager 09.00-15-00. Mottaket håndterer inn- og utleveringer av kommunale hjelpemidler til korttidslån, og tar også imot henvendelser som gjelder syn- og hørselstekniske hjelpemidler samt fysio-og ergoterapi.

Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen har 22 plasser, og er en døgnavdeling. Her arbeider sykepleiere, hjelpepleiere, lege, ergoterapeuter og fysioterapeuter sammen i team for å hjelpe deg til å gjenvinne tapte funksjonsevner.

Treningen foregår gjennom store deler av dagen, både som gruppetrening og egentrening men ikke minst i de daglige gjøremålene. Alle på avdelingen er bevisst de mål som er satt for oppholdet og hjelper deg med å nå disse målene.   Rehabiliteringsopphold kan gis til personer som er motivert og i stand til å delta aktivt i sin rehabilitering som har et definert mål med oppholdet.

Aktiviteter

Rehabiliteringssenteret Kløvertun er en del av det kulturelle tilbudet "Kulturollatoren" som Kristiansand kommune tilbyr. Programmet annonseres på Kløvertun og i Fædrelandsvennen. Det foregår også små og større aktiviteter ut over dette. Disse annonseres lokalt på Kløvertun.

Frisør & Fotterapi

Det er fotterapeut og frisør tilknyttet aktivitetsavdelingen til sanitetsforeningen. Tilbudet kan også benyttes av deg som er på rehabiliteringsavdelingen.

Fotterapi: Tirsdag og torsdag.

Frisør: Mandag, onsdag og fredag

Måltider

På rehabiliteringsavdelingen tilrettelegges det for hyggelige måltider på avdelingen. Måltidene nytes i felleskap, og individuelle behov ivaretas så langt dette er mulig.

Frokost:       09.00-10-00 (09.30-10.30 i helgene)

Lunch:         12.00-12.30 (tidlig middag i helgene)

Middag:       15.30-16.30 (13.30-14.30 i helgene)

Kveldsmat:  19.00-20.00

Kaffe & Kake serveres 16.00 i helgene.

Kafeteria

Kløvertuns kafeteria er åpen på hverdager 10.00-14-30. Her går det an å kjøpe en kopp kaffe og litt å bite i. Middag kan kjøpes mellom klokken 13.00-14.00.

Rehabiliteringssenteret Kløvertun

Besøksadresse:

Vigeveien 22a
4633 Kristiansand

Telefon: 38144460

Forfatter: Øyvind Haarr
Publisert: 13.03.2015 14:37
Sist endret: 26.10.2016 12:33