Gå til hovedinnhold

Rehabiliteringstjenester

Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Kommunen kan innvilge dette etter søknad. Rehabiliteringen kan foregå i hjemmet ditt eller på kommunens rehabiliteringsinstitusjon.

Hvordan søker du om rehabilitering?

Søknadsskjema sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenstetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter på 38 07 95 00 for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Hjemmebasert rehabilitering

Hjemmebasert rehabilitering er et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud som foregår hjemme hos bruker. Fokus er på egenmestring og det å bo i eget hjem. Et tverrfaglig team, bestående av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut, foretar en systematisk kartlegging. I samarbeid med bruker utarbeides det mål for hva vedkommende synes er viktig å mestre i sin hverdag. Disse målene vil være utgangspunktet for rehabiliteringen.

Avhengig av rehabiliteringsbehovet, tilbyr kommunen to ulike tilbud for hjemmebasert rehabilitering:

Hverdagsrehabilitering

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering på institusjon

Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre rehabiliteringen hjemme kan du bli innvilget rehabilitering på institusjon. Rehabiliteringen vil da finne sted på Rehabiliteringsenteret Kløvertun.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Terje S. Johannessen
Publisert: 13.02.2015 13:30
Sist endret: 19.12.2018 13:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?