Gå til hovedinnhold

"Hva er viktig for deg som pårørende?"

"Hva er viktig for deg som pårørende?" skal prøves ut i perioden april-august 2019, som del av prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering. Det går ut på at pårørende til nye brukere inviteres til en samtale sammen med helsepersonell og den de er pårørende til. Hensikten med samtalen er å involvere pårørende, lytte til deres erfaringer, gjøre forventningsavklaringer og rette fokus mot den/de pårørendes behov. Tjenestene som deltar i utprøvingsperioden er St. Olavsvei sone, Ytre Vågsbygd sone, Kløvertun rehabiliteringsavdeling og rehabiliteringsteam vest.

Mann og kvinne som illustrerer pårørendeInvolvering av pårørende

Helsedirektoratet ga ut veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten i 2017. Hensikten med veilederen er "invovlering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten". Pårørende kan være en viktig kunnskapskilde, omsorgsgiver, en del av pasientens eller brukerens nærmiljø og/eller en representant for ham/henne. Pårørende kan også ha behov for støtte selv, da rollen kan være krevende med blant annet utfordringer som isolasjon, stress, belastning og helsesvikt.  

Kristiansand kommune ønsker systematisk å involvere pårørende til brukere av helse- og omsorgstjenestene. Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering fikk i 2017 i oppdrag å utrede kartleggingsverktøy til dette bruk, og landet etterhvert på å invitere pårørende til en samtale sammen med brukeren hvor spørsmålet "Hva er viktig for deg?" stilles.

Informasjon om pilot "Hva er viktig for deg som pårørende?"

 

Involverte

Tjenestene som skal delta i piloten er St.Olavsvei sone, Ytre Vågsbygd sone, Kløvertun rehabiliteringsavdeling og rehabiliteringsteam vest.

Pårørende til alle nye brukere i pilotperioden inviteres til en samtale som retter fokus på den pårørende.

 

Fremdriftsplan 2019

Februar: Forankring i styringsgruppe

Mars: Undervisning/opplæring av ansatte

April-august: Pilotperiode

September: Evaluering

Oktober-november: Bearbeiding av materiale og utarbeidelse av konklusjon og videre anbefaling

 

Tidspunkt for samtalen

 Hjemmetjeneste:

  • Sjekkliste 3 (innen 3 dager): Bruker spørres og må samtykke muntlig til at pårørende inviteres. Hjemmetjenesten kontakter pårørende og sørger for at de får brosjyren "Hva er viktig for deg som pårørende?".
  • Sjekkliste 5 (innen 4 uker): I slutten av primærsamalen med bruker rettes fokuset mot den/de pårørende og brosjyren gjennomgås.

 

Rehabiliteringsteam:

  • Oppstartsmøte: Bruker spørres og må samtykke muntlig til at pårørende inviteres. Hjemmetjenesten kontakter pårørende og leverer brosjyre (evt sender på mail/refererer til nettside)
  • Tverrfaglig kartlegging (innen 48 timer): I slutten av samtalen med bruker rettes fokuset mot den/de pårørende og brosjyre gjennomgås

 

Kløvertun rehabiliteringsavdeling:

  • Sjekkliste 9/mottakssamtale (med sykepleier/helsefagarbeider ved ankomst): Bruker spørres og må samtykke muntlig til at pårørende inviteres. Pårørende kontaktes og får levert brosjyre (evt sender på mail/refererer til nettside)
  • Innkomstsamtale (innen 3 virkedager): I slutten av denne samtalen rettes fokuset mot pårørende og brosjyre gjennomgås

 

Evaluering

Evaluering av effekt skal undersøkes på følgende måte:

  • Pårøendes erfaringer: På slutten av samtalen blir pårørende spurt om de kan delta i evaluering høsten 2019. De som samtykker blir kontaktet i september og deltar i et kvalitativt intervju. Svarene sees i sammenheng med svarene som ble dokumentert i Profil etter samtalen
  • Ansattes erfaringer: Spørreundersøkelse eller fokusgruppeintervju
  • Antall samtaler registreres

 

 

Brosjyre "Hva er viktig for deg som pårørende?"

Det er utarbeidet en brosjyre til pårørende. Det er ønskelig at den/de pårøende leser gjennom brosjyren i forkan av samtalen.

Brosjyren finnes her

 

 

Informasjon om å være pårørende

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet (2017)

Pårørendesenteret: Et landsdekkende nettsted for pårørende

Pårørendelinjen kan kontaktes for veiledning og samtale. Alle veilederne har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt.

Telefonnummer: 90 90 48 48

 

 

 

 

 

 

Forfatter: Silje Bostrøm Gitlestad
Publisert: 07.03.2019 09:25
Sist endret: 03.04.2019 10:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?