Gå til hovedinnhold

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Bolig- og tjenestetildeling

I Kristiansand kommune er det Virksomhet bolig- og tjenestetildeling som er koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Koordinerende enhet skal være:

  • Kontaktpunkt for meldinger om behov for habilitering og rehabilitering
  • Kontaktpunkt for meldinger om behov for individuell plan og koordinator

Oppgaver for koordinerende enhet

  • Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
  • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
  • Ansvar for oppnevning av koordinatorer

Ved utskrivning fra sykehus

Brosjyre til deg som skal skrives ut fra sykehus

Om koordinator og individuell plan

Koordinator

Individuell plan

Andre koordinerende enheter

Rehabilitering/habiliterings institusjoner

 

 

Aktuelle lovbestemmelser

 

Koordinerende enhet

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Telefon: 38079500

Kontaktperson: Tone Ness

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 12.01.2016 12:23
Sist endret: 07.03.2019 07:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?