Gå til hovedinnhold

Koordinator

Dersom du har langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester kan du søke om koordinator.

Mål

Koordinatoren skal sørge for at du blir fulgt opp, sikre at  tjenestetilbudet ditt blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Koordinatoren

Koordinatoren bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og hvem han/hun kan henvise til. Koordinatoren bør ha kjennskap til hvordan tjenesteyterne i de ulike etatene, instansene og sektorene jobber og hvilke regler og myndighet de har.

Virksomhet Bolig- og tjenestetildeling er koordinerende enhet i kommunen. Enheten har ansvar for å utpeke koordinatorer og oppfølgingen av dem.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
Helsedirektoratet; individuell plan, rehabilitering og habilitering

Hvordan søke

For å få en koordinator, kan du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Virksomhet Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter tlf. 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30.Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Virksomhet Bolig-og tjenestetildeling behandler søknaden.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 25.02.2015 12:06
Sist endret: 20.02.2018 09:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?