Gå til hovedinnhold

Individuell plan

Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være løsningen for deg.

Mål

  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller dine pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger på tjenesteapparatet.​   

Kommunen har nylig kjøpt et nytt web-basert fagsystem for Indivduell Plan som heter Acos IP. Administratorer og noen superbrukere fikk opplæring i dette i begynnelsen av juni.

Ønsker du å vite mer om dette fagsystemet kan du lese mer her: Acos IP 

Autorisasjonsskjema ACOS IP

Eksterne som har fått tilgang i ACOS IP kan bruke følgende adresser:

https://acosip.no/Kristiansand

Hvis du har fått tilgang til kursbasen og vil øve deg kan du bruke kursbasen: https://acosip.no/KristiansandKurs

 

En koordinator har hovedansvaret for oppfølgingen av deg og skal sikre god fremdrift i planarbeidet. Koordinatoren bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og hvem han/hun kan henvise til.

Koordinerende enhet

Virksomhet Bolig- og tjenestetildeling er koordinerende enhet i kommunen. Enheten har ansvar for å utpeke koordinatorer og oppfølgingen av dem.

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjesteloven
Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Hvordan få individuell plan

For å få individuell plan, kan du søke på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Virksomhet Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema

Du kan også kontakte helse- og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter tlf. 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Virksomhet Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 27.04.2015 13:15
Sist endret: 17.09.2019 13:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?