Gå til hovedinnhold

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet er et tilbud for hjemmeboende brukere, som etter funksjonsfall har sammensatte og komplekse utfordringer.

Om tjenesten

Det utarbeides rehabiliteringsmål sammen med et tverrfaglig team, bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. I prosessen fokuseres det systematisk og målrettet på de aktiviteter som brukeren selv opplever som viktig å mestre.

Teamene samarbeider tett med hjemmetjenesten for å kunne tilby en rehabiliteringstjeneste som strekker seg over hele døgnet. Det vil være aktuelt å involvere andre samarbeidsaktører ut i fra brukers behov.

Kjennetegn

 • Kompleks rehabilitering
 • Ofte langvarige rehabiliteringstiltak, men stor variasjon i lengde og intensitet
 • Behov for fagspesifikk oppfølging
 • Individuell plan og koordinator vil ofte være aktuelt
 • Behov for samarbeid på tvers av virksomheter/ sektorer og med eksterne samarbeidspartnere
 • Oppfølging i forhold til skole/ arbeid og familier vil ofte være aktuelt

Mål

 • Økt mestring av egen livssituasjon, med størst mulig selvstendighet
 • Gjenvinning av funksjon, og forebygging av funksjonsfall
 • Økt deltakelse i sosialt liv
 • Økt livskvalitet og verdighet

Hvem passer det for?

 • Utskrivningsklare pasienter fra døgnrehabilitering og sykehus
 • Brukere med ny skade/ sykdom hvor rehabilitering kan gjennomføres i hjemmet.
 • Hjemmeboende brukere med sammensatte og komplekse utfordringer som har hatt/eller står i fare for et funksjonsfall
 • Brukere som er i stand til å delta aktivt i egen rehabilitering, og utføre målrettet trening med hjelp og/eller veiledning

Forventninger

 • Vi kommer hjem til deg på avtalte tidspunkt i rehabiliteringsperioden, og vil med vår fagkompetanse bidra sammen med deg til at du kan nå de målene du har satt. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.
 • Du er villig til å gjøre en innsats for å nå de målene du har satt deg, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

Kontakt

Avdeling for rehabiliteringsmottak og hjelpemiddelkoordinering
Vigeveien 22 a
4633 Kristiansand
Telefon: 38 14 44 60
Epost

Søknadsskjema

For å motta tjenesten må det sendes søknad til Virksomhet for bolig- og tjenestetildeling.

Søknadsskjema

Forfatter: Åshild Johannessen
Publisert: 19.12.2018 12:48
Sist endret: 19.12.2018 12:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?