Gå til hovedinnhold

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, som foregår hjemme hos bruker. Bruker utarbeider egne mål, etter prinsippet:                                            Hva er viktig for deg?

Om tjenesten

Bruker utarbeider mål sammen med et tverrfaglig team. Det fokuseres systematisk og målrettet på de hverdagsaktiviteter som brukeren selv opplever som viktig å mestre. Hverdagsrehabiliteringsteamene består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Mestringshjulet

Veiledningshefte for ansatte

Kjennetegn

 • Foregår på brukers premisser med utgangspunkt i brukerens egne mål. Tjenesten foregår hjemme hos brukeren eller i nærmiljøet.
 • Enkel rehabilitering, med fokus på mestring av hverdagsaktiviteter og forebygging av funksjonsfall.
 • Vanlige hverdagsaktiviteter brukes i opptreningen
 • Intensiv innsats i en tidsavgrenset periode (4 uker)
 • Samarbeid med andre helsetjenester

Mål

 • Økt mestring av hverdagslige oppgaver og aktiviteter
 • Forebygging av funksjonsfall
 • Økt deltakelse i sosialt liv
 • Økt livskvalitet og verdighet

Hvem passer det for?

 • Hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger
 • Utskrivningsklare pasienter fra døgnrehabilitering og sykehus
 • Personer som har endring i funksjon
 • Personer som har fått problemer med å mestre hverdagslige aktiviteter
 • Personer som er motivert, forstår instruksjon og kan formulere egne mål

Forventninger

 • Vi kommer hjem til deg på avtalte tidspunkt i rehabiliteringsperioden, og vil med vår fagkompetanse bidra sammen med deg til at du kan nå de målene du har satt. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.
 • Du er villig til å gjøre en innsats for å nå de målene du har satt deg, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

Kontakt

For ytterligere informasjon kan du kontakte

Avdeling for rehabiliteringsmottak og hjelpemiddelkoordinering
Vigeveien 22 a
4633 Kristiansand
Telefon: 38 14 44 60
Epost

Søknad

For å motta tjenesten, må det sendes søknad til Virksomhet for bolig- og tjenestetildeling

Søknadsskjema

Forfatter: Åshild Johannessen
Publisert: 19.12.2018 12:48
Sist endret: 16.10.2019 14:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?