Hjelp for barns skyld

Dersom du og dine barn er i en vanskelig livssituasjon som følge av sykdom i familien, kan du søke om hjelp for barns skyld.

Mål

Ordingen er rettet mot barnefamilier som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er at barna skal belastes minst mulig.

Målgruppe

Barn i familier som er i en midlertidig vanskelig situasjon. Når far, mor, søsken eller annen omsorgsperson er innlagt på sykehus eller er fysisk eller psykisk syk, og bor hjemme.  

Om tilbudet

  • Tilbudet er ikke lovpålagt
  • Hjelpen kan komme i tillegg til pliktmessige tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven eller barnevernsloven.
  • Hjelpen tildeles på grunnlag av en tverrfaglig vurdering, hvor helsesøster, representant fra barnevern og forvaltningsavdelingen er med.
  • Hjelpen tildeles når det er behov for midlertidig hjelp i hjemmet for å ivareta god nok omsorg for barna.
  • Hjelpen i hjemmet vurderes å være et psykososialt forebyggende tiltak.
  • Hjelpen gis til familier som bor i Kristiansand kommune.
  • Hjelpen er kortvarig.

Søk tilbudet

Søknadsskjema sendes til Kristiansand kommune, Service og forvaltning, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Du kan også kontakte Helse og sosial servicesenter på 38 07 95 00 for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Service og forvaltning behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvem står for hjelpen?

Sonene i hjemmesykepleien står for hjelpen hos familiene.

Dersom hjelpen gis som hjemmehjelp, vil det bli krevd egenbetaling etter gjeldende regler.

Kontaktinformasjon - soner

Det er 11 soner i kommunen, der hver sone har ansvar for et geografisk område. Om natta har nattjenesten ansvar for hele kommunen.

Oversikt over sonene.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Eilif Andersen
Publisert: 09.02.2015 11:02
Sist endret: 14.03.2017 13:32