Gå til hovedinnhold

Hjelp for barns skyld

Dersom du og dine barn er i en vanskelig livssituasjon som følge av sykdom i familien, kan du søke om hjelp for barns skyld.

Mål

Ordingen er rettet mot barnefamilier som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er at barna skal belastes minst mulig.

Målgruppe

Barn i familier som er i en midlertidig vanskelig situasjon. Når far, mor, søsken eller annen omsorgsperson er innlagt på sykehus eller er fysisk eller psykisk syk, og bor hjemme.  

Om tilbudet

  • Tilbudet er ikke lovpålagt
  • Hjelpen kan komme i tillegg til pliktmessige tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven eller barnevernsloven.
  • Hjelpen tildeles på grunnlag av en tverrfaglig vurdering, hvor helsesøster, representant fra barnevern og forvaltningsavdelingen er med.
  • Hjelpen tildeles når det er behov for midlertidig hjelp i hjemmet for å ivareta god nok omsorg for barna.
  • Hjelpen i hjemmet vurderes å være et psykososialt forebyggende tiltak.
  • Hjelpen gis til familier som bor i Kristiansand kommune.
  • Hjelpen er kortvarig.

Søk tilbudet

Søknadsskjema sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Du kan også kontakte Helse og sosial servicesenter på 38 07 95 00 for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvem står for hjelpen?

Sonene i hjemmesykepleien står for hjelpen hos familiene.

Dersom hjelpen gis som hjemmehjelp, vil det bli krevd egenbetaling etter gjeldende regler.

Kontaktinformasjon - soner

Det er 11 soner i kommunen, der hver sone har ansvar for et geografisk område. Om natta har nattjenesten ansvar for hele kommunen.

Oversikt over sonene.

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 09.02.2015 11:02
Sist endret: 20.02.2018 11:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?