Gå til hovedinnhold

Hospitering i Kristiansand kommune

Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss! Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har siden 2010 hatt en gjensidig og forpliktende avtale om hospitering.

Kontakt informasjon

Koordiator og rådgiver Torfinn Tørressen

tlf: 913 02 593

Hensikten med hospiteringen

  • få økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • få økt foreståelse om det motsatte forvaltningsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeid med
  • få økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • få kunnskap om det helhetlige pasientforløp

Hvem kan hospitere hos oss

Våre tre dagers hospiteringsprogram er for deg som er sykepleier, vernepleier, fysioterapaut eller ergoterapaut ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Hospiteringstilbud

Kristiansand kommune kan tilby tre ulike hospiteringsprogrammer. Våre virksomheter har kapasitet til å ta imot ca. 10 hospitanter i tre dager hver vår i uke 11 og hver høst i uke 42

Hospiteringsalternativ 1

Hospiteringsalternativ 2

Hospiteringsalternativ 3

Hva kan du forvente

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovemål å gi deg innblikk i virksomhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapautiske tiltak og hva vi kan tilby av behandling.

Vi tror at hospiteringsoppholdet gir muligheter til utveksling av kunnskap som igjen vil gi deg økt kompetanse. Hospiteringsoppholdet kan også bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune.

Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon.

Hvordan bli hospitant

For å bli hospitant med pasientrettede oppgaver må du fylle ut kartlegging om MRSA og tuberkulose. I noen tilfeller må det også gjennomføres screening for MRSA og tuberkulose. Du finner mer informasjon her.

Hvis du har lyst til å bli hospitant -ta kontakt med din leder og send inn søknad om hospitering.

Søknadskjema

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 18.03.2015 14:33
Sist endret: 23.02.2016 13:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?