Gå til hovedinnhold

Hospitering helse og omsorg

Kristiansand kommune og Sørlandets sykehus HF inngikk i 2010 en forpliktende samarbeidsavtale om en gjensidig hospitering.

Kontaktinformasjon

Koordinator og rådgiver Torfinn Tørressen

Tlf 913 02 593

Hensikten

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om forvaltningsnivåene
 • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp

Gjennomføring

Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert program for medarbeidere og ledere ansatt ved Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune.

For hvem

 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • ergoterapeuter
 • fysioterapeuter
 • sosionomer
 • psykologer
 • institusjonskokker
 • helsesykepleiere
 • jordmødre
 • faggrupper med 3 årig høgskole innen barnevern
 • førskolelærere som arbeider innen rus/psykiatri

Når

SSHF mottar hospitanter fra Kristiansand kommune hvert år  -  2 uker på våren og 2 uker på høsten. Hospiteringen er fordelt på ulike somatiske avdelinger, SSHF - Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) og Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). Hospiteringstiden er fem hele sammenhengende dager.

 • uke 12 (somatikk og ARA) 
 • uke 22( KPH) 
 • uke 45 (somatikk og ARA) 
 • uke 46 (KPH) 

Hvor

Fast ansatte i Kristiansand kommune har følgende hospiteringsmuligheter ved SSHF:

Hospitering ved SSHF

Fast ansatte ved SSHF har følgende hospiteringsmuligheter i Kristiansand kommune:

Hospiteringsalternativ 1 - for sykepleiere og vernepleiere

Hospiteringsalternativ 2 - for ansatte som arbeider med rus, avhengighetsbehandling, psykisk helse og psykiatri

Hospiteringsalternativ 3 - for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Hospiteringsalternativ 4 - Legevakten i Kristiansand kommune - for sykepleiere

Hospiteringsalternativ 5 - Familiens hus - for helsesykepleiere og jordmødre

Hva kreves

Det forventes at du setter deg inn i mål for hospiteringen og sammen med ansatte på hospiteringsstedet oppsøker situasjoner som gjør at målene kan nås.

Nettbok for hospitanter ved SSK

Hvordan søke

For å få plass som hospitant på SSK må du søke. Alle søknader skal gå via egen leder og godkjennes. Leder sender søknaden til koordinator for hospitering.

Søknadsskjema

Målsetting

Formålet med avtalen er å formalisere, organisere og implementere samarbeid om kompetanseutveksling i form av hospitering mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune.

Dette gjøres ved utveksling av medarbeidere i tidsavgrensede perioder, for å overføre fagkompetanse, systemforståelse og organisasjonsforståelse mellom partene.

Dette vil bidra til å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring.

Dette er sentrale samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp.

Ordningen er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og delavtale 6, «Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveklsing og for faglig nettverk og hospitering».

Du kan lese hospiteringsavtalen her: Avtale

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 17.03.2015 13:02
Sist endret: 21.05.2019 15:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?