Hospitering helse og omsorg

Kristiansand kommune og Sørlandets sykehus HF inngikk i 2010 en forpliktende samarbeidsavtale om en gjensidig hospitering.

Kontaktinformasjon

Koordinator og rådgiver Torfinn Tørressen

Tlf 913 02 593

Hensikten

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om forvaltningsnivåene
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp

Gjennomføring

Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert program for medarbeidere og ledere ansatt ved Sørlandet sykehus HF(SSK) og Kristiansand kommune.

For hvem

Sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter som er fast ansatt.

Når

Sørlandet sykehus mottar hospitanter fra Kristiansand kommune i uke 12 og uke 43. Hospiteringstiden er fem hele sammenhengende dager.

Hvor

Kristiansand kommune har ulike hospiteringsmuligheter for ansatte i SSHF

Ansatte i Kristiansand kommune har mulighet til å hospitere ved Sørlandet sykehus HFs  ulike hospiteringsavdelinger fordelt på Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

Sørlandet sykehus Kristiansand

AFR - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Akuttmottaket

Akuttpsykiatri DPS Strømme og 6.1

Akuttpsykiatri 6.2

Alderspsykiatrisk enhet

Avdeling for rus -og avhengighetsbehandling

Hjertemedisinsk enhet 2C

Indremedisinsk enhet

Infeksjonsposten

Kirurgisk sengepost

Lindrende enhet

Lungeposten

Nevrologisk avdeling (slag)

Ortopedisk sengepost

Psykiatrisk sengepost 4.1

Sørlandet sykehus Arendal

Akuttmottaket

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling

Den geriatriske pasient

Den lungesyke pasient

Gastro- og stomipasienten

Klinikk for psykisk helse

Kreftpasienten i lindrende fase

Pasienter med diabetes, sår og/eller infeksjoner

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Akuttmottaket

DPS-Lister

Kirurgisk sengepost og poliklinikk

Medisinsk sengepost og poliklinikk

 

Hva kreves

Det forventes at du setter deg inn i mål for hospiteringen og sammen med ansatte på hospiteringsstedet oppsøker situasjoner som gjør at målene kan nås.

Nettbok for hospitanter ved SSK

Hvordan søke

For å få plass som hospitant på SSK må du søke. Alle søknader skal gå via egen leder og godkjennes. Leder sender søknaden til koordinator for hospitering.

Søknadsskjema

Målsetting

Formålet med avtalen er å formalisere, organisere og implementere samarbeid om kompetanseutveksling i form av hospitering mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune.

Dette gjøres ved utveksling av medarbeidere i tidsavgrensede perioder, for å overføre fagkompetanse, systemforståelse og organisasjonsforståelse mellom partene.

Dette vil bidra til å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring.

Dette er sentrale samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp.

Ordningen er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og delavtale 6, «Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveklsing og for faglig nettverk og hospitering».

Du kan lese hospiteringsavtalen her: Avtale

Aktuelle nettsteder

SSHF samhandlingsside

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 17.03.2015 13:02
Sist endret: 07.12.2015 08:20