Gå til hovedinnhold

Aktivitetstilbud psykisk helse og rus

Vandretur i Setesdalsheiene

Informasjon

Aktivitetstilbudene er for deg med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus. Vi vil alle skal ha mulighet til å leve et aktivt liv, kunne delta i meningsfylte og helsefremmede aktiviteter og et godt sosialt fellesskap. Aktivitetstilbudene har et stort mangfold av aktiviteter og egne tilbud til pårørende. Enkelte aktiviteter er åpne for alle interesserte.

Vi legger til rette for personlig utvikling gjennom meningsfylte og allsidige aktiviteter, i et positivt sosialt fellesskap.

Vil du delta?

Tilbudene er til personer bosatt i Kristiansand kommune. Ta kontakt med det enkelte aktivitetstilbud for en kartleggingsavtale.

Åpne aktiviteter og sosiale tilbud kan alle interesserte delta i. Aktivitetstilbudene har fokus på ressurser og handling, ikke på sykdom og behandling. Vi tror på aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv. 

Aktivitetstilbudene møter alle ut fra en recoverytilnærming. Recovery er en personlig utvikling som innebærer bedring. I recovery er fokus på håp, trivsel og muligheter. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, mulighter til å utvikle seg og vokse dit en selv ønsker. Derfor er vi opptatt av hva som er viktig for deg. Som deltaker i aktivitetstilbudene er du aktivit med å påvirke hvilke grupper og aktiviteter vi skal gjennomføre.

 Energiverket

Energiverket

Tangen 11. Tlf 38102130 / 41494585. Under Energiverket finner du også Kafè Påfyll, Bålplassen og Kontaktsenteret. Du kan følge Energiverket på Facebook

Huset

Huset treff- og aktivitetssenter  

Nordre Hovedgårdsvei 18. Tlf 38111040. Du kan følge Huset på Facebook.

Treffpunktet

Treffpunktet

Strømmeveien 83. Tlf 93051617. Du kan følge Treffpunktet på Facebook.

Aktivitetshuset ved Løkkeveien

Løkkeveien 2. Aktivitetstilbudet drives i samarbeid med DPS Solvang. Målgruppen er mennesker med langvarig psykoselidelse og sammensatte hjelpebehov som har oppfølging av FACT.. Aktivitetshuset har ingen åpne tilbud  grupper. Kontakt DPS Solvang for mer info om tilbudet tlf. 38174800

Brukerråd

Her kan du se mandatet for brukerrådet i aktivitetstilbudene

Mandat brukerråd

 

Lavterskel

Alle aktivitetstilbudene er lavterskeltilbud. Dette betyr at du ikke trenger henvisning eller vedtak for å bli bruker eller deltaker. Vi fører ikke journal og det er gratis å benytte seg av tilbudene. Lavterskel betyr at det skal være enkelt å bli deltaker i tilbudene. Aktivitetstilbudene er ikke en lovpålagt tjeneste, men vi jobber ut fra formål og virkeområde til Lov om kommunle helse- og omsorgstjenester.

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er særlig å:

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig

Samarbeidspartnere

Aktivitetstilbudene samarbeider med mange for å kunne tilby et mangfold av aktiviteter og tilbud. Viktige samarbeidspartnere er bruker- og pårørendeorganisasjonene Mental Helse Kristiansand og Omegn, A-larm og LPP. I kommunen har vi et godt samarbeid med Fritidsetaten øst og oppfølgingstjenester.

Tilbud til pårørende

Temakafèn er et lavterskeltilbud til pårørende og arrangeres siste onsdagen hver måned. Vi starter kvelden med et innlegg eller foredrag om kveldes tema. Deretter spiser vi kveldsmat og snakker litt om dagens tema, samt andre ting som de pårørende er opptatt av. Pårørende kan være venner, kjærester, kolegaer, søsken, foreldre eller besteforeldre ril en som strever med psykisk helse eller rusutfordringer. Temakafèn er et samarbeid mellom A-larm, Landsforeningen for pårørende, Mental Helse Kristiansand og Omegn og Landsforeningen mot stoffmisbruk og Kristiansand kommune ved Energiverket. Vil du vite mer om dette tilbudet så ta gjerne kontakt med Annelise E Rutledal på 41494585.

Forfatter: Leif Roar Kalleberg
Publisert: 13.03.2015 18:04
Sist endret: 27.04.2019 18:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?