Støttekontakt

Tilbudet om støttekontakt styres av Aktiv fritid. Aktiv fritid har en rekke tilbud, og tilbudet om støttekontakt gis ofte i grupper.

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt er en brobygger til sosial aktivitet og deltakelse. Målet er å gi deg en meningsfull fritid sammen med andre.

Hva må ligge til grunn for å få støttekontakt?

Du må være sosial isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut. Barn må være fylt 10 år for å bli innvilget støttekontakt.

Avlasting og støttekontakt 

Sommeren 2016 avsa Høyesterett en dom som sier at avlastere og støttekontakter i hele landet skal betraktes som arbeidstakere. Kristiansand kommune er nå i gang med å kartlegge hva slags praktiske konsekvenser dette kan gi.

Men inntil videre fortsetter dagens ordning. Det betyr at de som får hjelp av avlastere og støttekontakter, fortsatt  får det tilbudet de har i dag. 

Mer på sidene til KS 

(Publisert 27. desember 2016)  

Hvem har ansvaret for støttekontakttjenesten?

Aktiv fritid. De jobber både med barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Aktiv fritid lager et tilbud med utgangspunkt i den enkeltes muligheter, ønsker og behov.

Vi har et spesielt fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge.

Aktiv fritid tilbyr:

  • deltagelse i grupper
  • individuelle tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner (Fritid med bistand)
  • individuell støttekontakt

Hvis du ønsker å vite mer om Aktiv fritid, kan du lese artikkelen "Én venn kan være nok" i Kristiansand Avis.

Hvordan går du frem for å søke om støttekontakt?

Søknadsskjema(pdf)
Søknadsskjema(word)

Søknadskjema sendes til Kristiansand kommune, Virksomhet bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter nås på telefon 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker om tjenester på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Virksomhet bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

Timelister

Timelister (Word) 

Timelister (Pdf) 

Timelister kan sendes til

post.aktiv.fritid@kristiansand.kommune.no

Eller
Aktiv Fritid
P.B. 417, Lund
4604 Kristiansand

Kvartalsrapport for oppdragstakere  

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven

Informasjon om støttekontakttjenesten fra helsedirektoratet

Kontakt Aktiv fritid. Støttekontakter må være over 18 år, levere politiattest og ha referanser. 

Søknad om bli støttekontakt

Støttekontakt i barnevernstjenesten?

For å få/bli støttekontakt i barnevernstjenesten må du ta direkte kontakt med barnevernet.

Støttekontakt

Besøksadresse:

Vågsbygd senter, 3. etasje, Kirsten Flagstads vei 30/32
4621 Kristiansand

Telefon: 38 00 73 74

Kontaktperson: Stig Brede Refstie

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 476 43 864

Forfatter: Hildegunn Haugum
Publisert: 13.02.2015 12:28
Sist endret: 02.08.2018 16:28