Om frisklivssentralen

Frisklivsentralen har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom.

Om oss

Frisklivssentralens tilbud er derfor spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt. Vi er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid og er organisert under Helsefremmingstjenesten sammen med frivillighetsarbeid og seniorsentertjenesten.

På Frisklivssentralen er vi tverrfaglig sammensatt av fysioterapeuter, sykepleiere og idrettspedagoger. Vi jobber også tett sammen med kommunelege og kommunens kliniske ernæringsfysiolog 

Hvordan vi jobber?

Å endre levevaner og å mestre livet med helseplager og sykdom kan være krevende. På frisklivssentralen får deltakerne hjelp til dette gjennom metoder med dokumentert effekt. Gjennom individuelle helsesamtaler, veiledning, kurs og gruppetilbud er målet vårt å redusere økningen av livsstilssykdommer.

Våre tilbud

Kristiansand kommune har en rekke tilbud til deg som ønsker et friskere og bedre liv! Vi er her for å inspirere, veilede og støtte deg når du velger å ta grep om egen helse.

Til dere som vil endre livsstil | Familie

Til deg som vil endre livvstil voksen | Frisklivsresept

Til deg som ønsker å være en sunn og aktiv senior

Til deg med symptomer på diabetes

Til deg med symptomer på Kols

Til deg som har vært rammet av hjerneslag

Til deg som har sypmtomer på nedstemhet/depresjon

Til deg som ønsker å spise sunnere

Til deg som ønsker å slutte med snus eller røyk

Forfatter: Line Eidsvig
Publisert: 07.04.2016 09:22
Sist endret: 28.06.2017 14:58