Gå til hovedinnhold

Selvbetjening

Offentlig journal

Innsyn og offentlig journal

Min side

Finn dine fakturaer, dine søknader og hent naboliste på Min side.

Skjemaer

Oversikt over skjemaer

Kart

Kommunens kart

Eiendomsarkiver

Søk i eiendomssaker

Historiske byggesaksarkiver (1893-2003)

Søk i historisk byggesaksarkiv (1893-2003) 

Meld fra

Meld fra om hull i veien, gatelys som ikke lyser og andre tekniske tjenester.

Søk jobb i kommunen

Søk på ledige stillinger.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Nettprat

Nettprat/chat gir deg direkte kontakt med servicekontorene i Kristiansand kommune.

Du kan også stille spørsmål på SMS: Send en melding med kodeord krs og ditt spørsmål til 2242. Eks: "krs når er fristen  for  å søke barnehageplass". Pris som for vanlig SMS.

Digital post til innbyggerne 

Kristiansand kommune sender ut stadig mer digital post til innbyggere og virksomheter. Det skjer via digital postkasse eller til Altinn.

Har du ikke valgt deg en digital postkasse kan du gjøre det på norge.no. Den digitale postkassen blir ditt eget trygge arkiv, hvor du lett finner igjen post fra kommunen eller andre offentlige instanser. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport. Samtidig er du med å skåne miljøet. 

Digital post til virksomheter/næringsliv

Kristiansand kommune sender en stor andel av posten digitalt. Virksomheter og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret vil bli varslet via sms eller e-post fra Altinn når det kommer post fra oss. Dersom dokumentet ikke åpnes digitalt innen 48 timer går det til utskrift og forsendelse i ordinær postgang. Den som skal hente ut digital post på vegne av en virksomhet må ha rollen Arkiv/post i tilknytning til det aktuelle organisasjonsnummeret. Se denne veilederen fra Altinn om hvordan du aktiverer rollen Arkiv/post for deg eller den som til daglig har ansvar for mottak av post i din virksomhet. Med dette på plass kan din virksomhet bedre utnytte gevinsten med rask, digital postgang.

Bare privatpersoner har anledning til å reservere seg mot digital post fra det offentlige.

Lenker til sider om digital kommunikasjon

Du finner mye informasjon om digital kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne på www.norge.no. Her velger du også postkasse.

Lenke til Altinn om tilgangsstyring 
Lenke til Difi om regelverk for digital kommunikasjon

Kommunikasjon på nett som hovedregel Hva er ID-porten Digital postkasse for innbyggere Reserver deg mot kommunikasjon på nett

Hjelp til å klage

Kristiansand kommune ønsker at du skal være tilfreds med de tjenestene kommunen gir. Retten til å gi uttrykk for misnøye er viktig for god dialog og forventningsavklaring mellom kommunen og den som mottar tjenestene.

Retten til å klage over det som betegnes som enkeltvedtak, er sikret ved lov. Det innebærer at det settes i gang en formell overprøvingsprosess der et overordnet organ vurderer saken på nytt. Forvaltningsloven inneholder regler om dette. Se spesielt kapittel VI.

Når du mottar et vedtak (for eksempel en tillatelse du har søkt om) skal det alltid inneholde opplysninger om din rett til å klage, frist for når du må ha sendt inn klagen og hvem som skal motta klagen din.

Dersom du velger å klage, så sender du den til kommunen ved den aktuelle tjenesten som har skrevet vedtaket. Kommunen vurderer først omgjøring av eget vedtak. Dersom det opprinnelige vedtaket fastholdes er det kommunen som sender klagen til klageinstansen for behandling – for eksempel Fylkesmannen eller kommunens egen klagenemnd. Du vil som part i saken motta kopi til foreløpig orientering. Når klagen er ferdig behandlet vil du få tilsendt vedtak om dette. Klageinstansens vedtak er endelig.

Klage på tjeneste

Dersom du ønsker å sende inn klage uten at du har mottatt et vedtak – for eksempel på saksbehandlingstid, et tjenestetilbud eller en av kommunens ansatte, så kan du klage på den måten som er mest praktisk for deg. Vet du hvem som er daglig leder for tjenesten du vil klage på, kan du ringe direkte eller til kommunens sentralbord og be om å bli satt over til rette vedkommende. Du kan også sende e-post eller vanlig brev.

Vi vet at mange vegrer seg for å klage fordi man ikke ønsker å være negativ eller framstå som «vanskelig kunde». Vi har laget et klage-skjema som kan gjøre det lettere for deg å ta kontakt og samtidig være presis på hva eller hvem du klager på. Ved å fylle ut skjemaet blir det også lettere for oss å hjelpe deg. Det er viktig at kommunen får all den informasjonen vi trenger for å behandle en klage.

Vær konkret og fokusere på problemet - hva, hvorfor, når, hvor, hvem - og forklar kort alle omstendighetene rundt klagen din.

Husk at alle saksdokumenter (for eksempel brev, e-post og sms) til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det innebærer at alle (også pressen) kan få innsyn i din klage og kommunens svar.

Klage- og varslingsordninger for helse- og sosialsektoren

En oversikt over klage- og varslingsordninger for helse- og sosialsektoren finner du her

Sosiale medier

Følg kommunen i sosiale medier:
Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 03.11.2014 09:56
Sist endret: 01.07.2019 15:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?