Gå til hovedinnhold

Rammeverkets oppbygning

Rammeverkets oppbygning 

Modellen som illustrerer rammeverket er designet som et hjul for å synliggjøre hvordan de ulike nivåene og handlingene er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne skape god utvikling. Hjulet danner sam¬menheng, en grunnmur basert på felles forståelse og praksis, i arbeidet til alle som har sitt daglige virke i oppvekst og læring.


Den innerste sirkelen beskriver hva som er formålet med arbeidet. At alle barn skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet, betyr det at alle barn og unge i Kristiansand skal bli møtt med høye forventninger og få utvikle sitt potensial for trivsel, mestring og læring.


Den neste sirkelen i modellen beskriver møtet mellom mennesker i barnehagen, på skolen og SFO, og i familiens hus. Vi skal bygge gode relasjoner, ha positive forventninger til hverandre og legge til rette for at barn og unge skal medvirke og ta medansvar i fellesskapet som vi skaper sammen.


Den tredje sirkelen beskriver de tre hovedområdene vi skal ha fokus på. Ved å skape inkluderende fellesskap og legge til rette for livsmestring, og læring og utvikling, skal vi sørge for at alle barn og unge skal oppleve å være inkludert i fellesskapet. For å konkretisere hva dette arbeidet innebærer, er det utarbeidet kvalitetsindikatorer og tegn på god praksis innenfor de tre fokusområdene, både for barnehage, skole og barne- og familietjenester.


Den ytterste sirkelen i modellen beskriver hvilke prinsipper som ligger til grunn for utvikling av en god kultur for læring og utvikling i organisasjonen. Samspillet mellom de ulike elementene i denne modellen skal bidra til å heve kvaliteten alt arbeid innenfor oppvekst og læring. 

Forfatter: OW
Publisert: 14.06.2019 11:20
Sist endret: 19.06.2019 14:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?