Gå til hovedinnhold

Møtet mellom mennesker

Møtet mellom mennesker

Relasjoner

Kvaliteten på barnas nære relasjoner, sensitive samspill og følelsen av trygghet er grunnleggende for barns vekst og utvikling allerede fra fødselen av.

De gode relasjonene opptrer som et grunnleggende fundament for sunn psykisk helse, og barnets evne og kapasitet til læring. 

En positiv relasjon bygger på den voksnes vilje til å bry seg om alle barn og unge, vise interesse for den enkelte og hans eller hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om utvikling.

(Bowlby, 1973; Brandtzæg et al., 2013; Drugli, 2014; Pianta, 2012 & Wubbels et al. 2015)

Forventning

Forventninger handler om at vi møter hverandre med nysgjerrighet, og ser forskjellighet og mangfold som verdi, styrke og ressurs.

Barn og unges trivsel, helse og læring baserer seg blant annet på at de har forventninger om mestring, både fra seg selv og fra omgivelsene.

Hvis barn og unge blir møtt med en forventning om at de kan og har noe å tilføre fellesskapet, kan den forventningen i seg selv føre til at alle opplever mestring og finner mening.

Positive forventninger gir muligheter for deltakelse og medvirkning, og øker mestringsfølelsen hos hvert barn.

Den voksne må ha positive forventninger til seg selv, til andre voksne og til barn og unge.


(Haug, 2014; Lund, 2019; Midtsundstad, 2019 & Pianta, 2012)

Deltakelse

Barn og unge skal medvirke og ta medansvar i fellesskapet som de skaper sammen.

De voksne må være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for deltakelse og medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

Barn og unge skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barn og unge skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

Alle som jobber innenfor barnehager og skoler skal bidra til å skape læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

(Bru, 2011; Ludvigsen, 2016, Salamancaerlæringen, UNESCO, 1994 & Østern et al., 2019)

Forfatter: OW
Publisert: 14.06.2019 11:20
Sist endret: 06.09.2019 12:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?