Gå til hovedinnhold

Rammeverk for kvalitet og mestring

Arbeidet med denne siden pågår sommeren og høsten 2019. Innholdet som ligger ute blir revidert underveis i arbeidsprosessen. Rammeverket for kvalitet i oppvekst og læring skal være klart til bruk 1. januar 2020.

Rammeverk illustrasjon

Rammeverket for kvalitet i oppvekst og læring er en videreføring av satsingene FLiK og Inkluderende læringsmiljø i Nye Kristiansand. Vi skal bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, men samtidig se fremover. Sammen skal bygge den kvaliteten som kreves for å kunne gi barn og unge de best mulige oppvekstvilkår i et samfunn som preges av økt kompleksitet og stadig raskere endringstakt.


Rammeverket er et verktøy som gir muligheter for at alle enheter kan identifisere styrker og svakheter i egen praksis, velge egne satsningsområder, legge til rette for dype samtaler om utvikling og gjøre kollektive endringer av praksis. En hensikt med rammeverket er å støtte enhetsledernes strategiske planlegging på egen enhet.


Når foresatte, barn og unge, ansatte, ledere og kommunenivået arbeider med noen få, felles mål, er sjansen for progresjon og suksess størst. Når vi har en undersøkende og kunnskapsbasert tilnærming til barns utvikling og vår profesjonelle praksis, vet vi at vi kan gi alle barn og unge i Kristiansand en enda bedre oppvekst. Vi håper dette rammeverket kan gi dere den støtten dere trenger i arbeidet.

 Hvorfor et rammeverk for kvalitet?

Rammeverkets oppbygning

Formål

Møtet mellom mennesker

Fokusområder

Prinsipper for organisasjonsutvikling

Rammeverket er fundamentert på Michael Fullans rammeverk for koherens. Vi har også latt oss inspirere av andre kommuners arbeid, deriblant Bærum kommune.

Forfatter: OW
Publisert: 14.06.2019 11:19
Sist endret: 06.09.2019 12:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?