Gå til hovedinnhold

Kurser ansatte i kommunen

Stadig flere ansatte i Kristiansand kommune får grundig opplæring i hvordan de kan lede gruppesamtaler med elever som opplever at foreldrene går fra hverandre.

Nøkkelpersoner

Familieterapeut Nina Lindland Sletten og sosiallærer Toby Tørressen har utviklet Vanlig, men vondt-kurset. De er glade for at stadig flere ungdomsskoler er med på opplegget, som har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd. I november 2014 var snaut 20 ungdomsskolelærere, helsesøstre, miljøarbeidere og terapeuter ved familiesentrene på kurs i Vanlig, men vondt-opplegget.

Tidligere samme høst var nesten like mange på tilsvarende opplæring. Etter kurset vil disse være nøkkelpersoner i frivillige samtalegrupper med ungdomsskoleelever. Målet er å ta vare på de unges behov ved samlivsbrudd.

Kurset er utviklet steg for steg av familieterapeut Nina Lindland Sletten ved Randesund og Tveit familiesenter og sosiallærer Toby Tørressen ved Haumyrheia skole. Fra 2014 er opplegget en del av det forebyggede arbeidet i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Stor interesse

– Vi er veldig fornøyd med interessen for kursene, engasjementet underveis og lysten til å gå i gang med opplegget. Vi hadde i utgangspunktet tenkt å ha ett kurs i høst. Men interessen var så stor at vi gjerne ville tilby ett til, og nå planlegger vi et nytt kurs for nye gruppeledere på nyåret, sier Nina Lindland Sletten og Toby Tørressen.

På kurset får nøkkelpersonene blant annet opplæring i hvordan de kan lede gruppearbeidet med elevene. Det skal være to voksne ledere i hver gruppe. Helsesøstre og terapeuter ved familiesentrene er med som gruppeledere ved flere skoler, sammen med for eksempel sosiallærer ved skolen.

Styrke med grupper

Helsesøster Charlotte Joy Kolbeinshavn og sosiallærer Stein Arne Stangenes er veldig fornøyd med kursopplegget.

 Både kurslederne og deltakere er opptatt av styrken i at ulike fagpersoner jobber sammen som gruppeledere.

– Et godt tverrfaglig samarbeid er bra, siden ulike øyer ser forskjellige ting gjennom samtalen. Ikke minst er det styrkende for elevene å møtes i grupper, siden se ser at det er flere som er i samme situasjon. I gruppene skal de unge føle seg trygge og tatt vare på. Jeg er glad for enda større oppmerksomhet om samlivsbrudd. Vi tenker ofte at de takler det så bra, men de unge trenger å lufte ut og snakke om dette. Elevene er ekspertene. I gruppene kan de dele erfaringer og sette ord på sine tanker, følelser, ønsker og behov. Helsesøster tilbyr også individuelle samtaler med elevene på skolen dersom det er behov utover gruppesamlingene, sier Charlotte Joy Kolbeinshavn. Hun er helsesøster ved Havlimyra skole og Kristiansand International School.

Sosiallærer Stein Arne Stangenes ved Holte skole deler troen på gruppejobbing.

– Etter kurset sitter jeg igjen med at det er viktig å gjøre dette i grupper. Jeg har blitt mye tryggere på at det er genialt å jobbe i grupper. Elever er på ulike stadier, de er helt forskjellige. I en gruppe kommer det fram mye man kan bruke videre, det får man ikke til i en én til én-samtale. Dette kurset har vært udelt positivt. Nina og Toby er utmerkede modeller for hvordan gruppeledere skal være, og har laget en veldig bra gjennomarbeidet perm som kommer til å bli brukt, sier Stein Arne Stangenes.

Sprer seg

Vanlig, men vondt-opplegget er presentert for alle ungdomsskolene i Kristiansand, og ved flere av skolene er det allerede arbeid i gang.

– Målet er at flest mulig av ungdomsskolene etablerer Vanlig, men vondt-opplegget. Vi er glade for interessen for kurset, og tror det vil øke antallet skoler som går i gang. Flere skoler har allerede sagt de vil gå i gang etter jul, sier Toby Tørressen.

– Det er en styrke at sosiallærere, helsesøstre og familieterapeuter samarbeider på tvers av sine fag. Det sikrer kvaliteten i opplegget, og bidrar til at det er lettere å samarbeide utover gruppene, sier Nina Lindland Sletten.

I kursene rettes oppmerksomheten – på ulike måter – mot rollen som gruppeleder.

– Vi har fokus på det å ta ansvar for prosesser som settes i gang. En ungdom sa at gruppeledere ikke bare må tørre å spørre, men også vise at de takler å ta imot svaret og våge å spørre mer, forteller Nina Lindland Sletten.

– Vi har oppmerksomhet på gruppeledelse og gruppedynamikk, og setter det inn i en sammenheng. En del av utfordringene ligger i å gjøre de som skal være gruppeledere, trygge. Vi tror at ungdommene som er med på Vanlig, men vondt-opplegget øker sin mestringskompetanse. De unge sier opplegget er viktig, derfor er det gøy å se de voksnes interesse og entusiasme for gruppelederkurset, sier Toby Tørressen.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 05.10.2015 10:28
Sist endret: 05.10.2015 10:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?