Gå til hovedinnhold

Bakgrunnen

En ungdom som deltok i prosjektet "Livet under 18" uttrykte sine tanker om foreldrenes skilsmisse slik; ”Fordi om skilsmisse er vanlig, er det vondt.” Ordene ga tittelen til Vanlig, men vondt-prosjektet, som nå er en del av det forebyggende arbeidet i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Livet under 18

I 2002 ble 1500 unge fra ulike deler av landet spurt om hvordan det er å vokse opp i Norge. Målet var å få ungdommenes egne stemmer tydelig fram, og prosjektet fikk tittelen ”Livet under 18” (Sanner og Dønnestad 2003). Les mer om prosjektet.

Fordi om skilsmisse er vanlig, er det vondt

En av erfaringene som ble meldt tilbake fra ungdommene var at skilsmisse fremdeles var et tabuemne. De unge ønsket at en voksen på skolen skulle ta initiativ til å samle de som hadde opplevd samlivsbrudd, slik at de kunne dele erfaringer og lufte tanker med andre i samme situasjon. Ungdommene kjente seg utenfor og ikke tatt med på råd i tiden rundt samlivsbruddet.

En ungdom uttrykte sine tanker om foreldrenes brudd slik; ”Fordi om skilsmisse er vanlig, er det vondt” (Marit Sanner og Eva Dønnestad 2003: 7)

Haumyrheia som pilotskole

Høsten 2004 ble Haumyrheia skole med i et pilotprosjekt sammen med Forandringsfarikken. Sosiallærer Toby Tørressen og kontaktlærer Aina Wikanes Bjelland gjennomførte syv samlinger med 12 elever våren 2005.

Tanken var at en gjennom konkret utprøving skulle komme med et forslag til gruppeopplegg som skulle tilbys ungdomsskoler over hele landet. Slik ble det ikke. Forandringsfabrikken fikk ikke midler til å sluttføre arbeidet.

Elevene ville fortsette

Erfaringene på Haumyrheia skole var så gode at arbeidet ble videreført. Skolen fikk til et samarbeid med Randesund og Tveit familiesenter på Strømme om å videreføre VMV-tilbudet. Alle elever på Haumyrheia har fått invitasjon til å delta siden 2006. Noen år har pågangen vært så stor at det har vært behov for to grupper. Samtlige elever ga uttrykk for at dette tilbudet burde gis videre til andre elever ved skolen.

Laget opplegg og veiledningsperm

Familieterapeut Nina Lindland Sletten og sosiallærer Toby Tørressen har utviklet Vanlig, men vondt-kurset. De er glade for at stadig flere ungdomsskoler er med på opplegget, som har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.
Gruppeopplegget er utviklet av familieterapeut Nina Lindland Sletten ved Randesund og Tveit familiesenter og sosiallærer Toby Tørressen ved Haumyrheia skole. De har laget en veiledningsperm, med gruppeopplegg for ungdommer som har opplevd samlivsbrudd.som kan brukes av andre som ønsker å ta i bruk VMV.

Nina Lindland Sletten er utdannet klinisk sosionom i familieterapi. Hun har også videreutdanning i blant annet psykisk helse for barn og unge, relasjonskompetanse og familierådgivning. Toby Tørressen er utdannet sosionom, diakon og adjunkt og har tidligere blant annet jobbet med rusbehandling og som soknediakon.

Opplegget har spredt seg

Fra 2010 er VMV tatt i bruk ved fem andre ungdomsskoler i og rundt Kristiansand. Opplegget har vakt stor interesse og mottatt økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Noen av ungdommene la fram sine erfaringer med gruppeopplegget for barneombud Reidar Hjermann i september 2011.

Fra 2010 til 2012 fikk prosjektet midler fra Ser du meg-prosjektet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I 2014 ble Vanlig, men vondt en del av det forebyggende arbeidet i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 20.03.2015 10:25
Sist endret: 31.03.2015 09:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?