Gå til hovedinnhold

Vanlig, men vondt

Gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres samlivsbrudd.

Om Vanlig, men vondt

Vanlig, men vondt (VMV) er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.

  • Hvor vanlig er det å snakke om skilsmissen?
  • Hvor lang tid tar det før ”sorgen” går over?
  • Hvilke utfordringer kan jeg møte, både på kort og lang sikt?
  • Hvordan kan jeg leve best mulig med skilte foreldre?

Det er noen av problemestillingene i gruppeopplegget.  

Evalueringer viser at ungdommene opplever gruppesamlingene som verdifulle. De får bedre innsikt i egne sterke sider og muligheter, og styrket selvfølelse.

"Det har vært utrolig viktig for meg å være med i gruppa. Jeg har delt mesteparten av det jeg ville si. Jeg er mer konsentrert i timene på skolen. Før slet jeg med å følge med, men nå er det blitt lettere”

”Det viktigste for meg med å delta i gruppa var å høre andres erfaringer og skjønne at jeg ikke er alene om å føle at skilsmisse er vanskelig," er erfaringer fra ungdom som har vært med på opplegget.

– Kontakten med deltakerne og gjennomføringen av gruppeopplegget har gitt oss mye kunnskap. Fra å være en pilotskole har vi gradvis utviklet vår egen modell, og tilbakemeldinger fra elever og andre gruppeledere som har tatt i bruk VMV, har vært til stor hjelp. Vi har erfart at behovet som ble meddelt av ungdommer i ”Livet under 18” er reelt, og vi er stolte over å ha tatt denne utfordringen på alvor, sier Nina Lindland Sletten og Toby Tørressen, som har laget opplegget og veiledningspermen.  

Kurser ansatte i kommunen

Grundig opplæring

Om gruppeopplegget

Gruppeopplegget går over åtte samlinger på to timer, i skoletiden. Opplegget består av samtaler og aktiviteter og har en variert metodisk tilnærming. Ungdommene bestemmer selv om dette er noe de har behov for og ønsker å delta i. Minst en forelder må skrive under på at det er greit.
• Det er stor variasjon blant deltakerne med tanke på avstand til bruddet. Noen kan ikke huske at foreldrene bodde sammen, mens andre står midt oppe i skilsmissen.
• Gruppetilbudet utnytter styrken som ligger i å dele og snakke om erfaringer med andre som har tilsvarende opplevelser.

Om veiledningspermen

Veiledningspermen for VMV inneholder faglig stoff, rammebetingelser for gjennomføring og konkret beskrivelse av innhold og opplegg. Les mer om veiledningspermen, materiale og kurstilbud.

Bakgrunnen for prosjektet

Les om bakgrunnen for prosjektet.

Vanlig, men vondt – Barnetrinnet (5. – 7.trinn)

Nå foreligger det et eget, tilpasset gruppeopplegg for barneskolen, 5. – 7.trinn.
Opplegget består, som på ungdomstrinnet, av 8 samlinger, hvor den siste samlingen er med foresatte.

Opplegget er lagt opp med tanke på at elevene kan ha nytte av å delta i VMV-grupper både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Mange barneskoler i Kristiansand tar opplegget i bruk i inneværende skoleår.

Ta kontakt hvis du vil delta på kurs og ønsker å ta i bruk gruppeopplegget på egen skole.

Her finner du nyttige vedlegg til hjelp for gjennomføring av gruppeopplegget.

Her kommer vedlegg til noen av gruppesamlingene. Titlene henviser til konkrete opplegg på noen av gruppesamlingene. 

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 20.03.2015 09:57
Sist endret: 19.12.2016 13:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?