Gå til hovedinnhold

Skoleskyss

Elever i 2. - 10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse/førskolen er skyssgrensen to kilometer.

Skoleskyss leveres av Agder kollektivtrafikk (Foto: Anders Martinsen fotografer) 

Avstand

Ved skoleårets start blir alle elevenes avstander målt. De som har over 2 km (1. klasse) og 4 km (2.-10. klasse) vil automatisk få skyss. Les mer om skoleskyssreglementet. Reglementet gjelder fra august 2017.
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Egen søknad må sendes til Kristiansand kommune, oppvekstsektoren 
Trygg Trafikk har for øvrig utarbeidet egne nettsider om skolevei.

Båttransport

Når det er nødvendig har elever rett til gratis båttransport uten hensyn til reiselengden.

Annet

  • Ved tilflytting gjennom året, tas det kontakt med skolen for å undersøke skyssrettighet.
  • Vedtak om skyss med bakgrunn i avstand gjøres av Agder kollektivtrafikk
  • Klager etter denne bestemmelse sendes også til Agder kollektivtrafikk og eller på epost til Kristiansand kommune, oppvekstsektoren
  • Klagefristen er 3 uker fra den dato brevet er mottatt.
  • Skyss for funksjonshemmede elever - Søknad sendes i samråd med skolen til Agder Kollektivtrafikk (AKT) på eget skjema. De behandler søknaden og gjør et vedtak.
  • Skyss ved sykdom, beinbrudd o.l. i grunnskolen. Skolen tar kontakt med Agder Kollektivtrafikk (AKT) som avgjør om skyss skal gis, og hvilket skyssmiddel som dekkes. Tlf AKT er: 38 03 83 00  .

Kommunen skal innlosjere elever når daglig skyss ikke er forsvarlig. I vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som gjelder den enkelte elev, som for eksempel alder, funksjonshemming, reisetid og trygghet, og om daglig skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskeligheter for kommunen. I tvilstilfeller avgjør foreldrene om eleven skal ha skyss eller innlosjeres.

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelever som er innlosjerte.

 

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 05.08.2015 08:58
Sist endret: 20.02.2019 12:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?