Organisering av FRISKUS

FRISKUS er et delprosjekt av et større frisklivforskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder.

Flere kommuner

Prosjektet følges med stor interesse av Helsedirektoratet og FRISKUS-modellen skal brukes i Bergen kommune (to bydeler), Sola kommune og i Søgne kommune foruten hovedprosjektet i Kristiansand. Sandnes og Stavanger har begge egne prosjekter som likner FRISKUS. Disse inngår også i studien.

Prosjektgruppe

 • Prosjektleder: Fysioterapeut Renate Vetnes.
 • Forskningsleder: Forskningsrådgiver Eirik Abildsnes, helse- og sosialsektoren
 • Leder for Familiens hus, vest: Inger Margrete Aass.
 • Leder for Familiens hus, sentrum: Marit Høy Knudsen.
 • Leder for Familiens hus, øst: Merete Pettersen.

Styringsgruppe

 • Leder helsefremming, Line Eidsvig.
 • Leder barne- og familietjenester, Vivian Nøtland.

Forskning

FRISKUS er en del av et frisklivforskningsprosjekt ved både Universitetet i Bergen og Universtitetet i Agder, som skal gjennomføre ulike studier av frisklivsaktiviteter:

 • En kontrollert multisenterstudie av frisklivstiltak for voksne (frisklivsresept).
 • En kontrollert multisenterstudie av frisklivstiltak for familier som har barn med overvekt (bl.a FRISKUS).
 • En studie som kartlegger forventninger til frisklivsentralenes funksjon.
 • En studie som kartlegger kvaliteten på bruk av motiverende intervju ved frisklivsentralene.
 • En studie som kartlegger tiltak for ungdom med overvekt.
Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 01.12.2014 12:06
Sist endret: 18.08.2015 15:23