Forskrift om felles ordensreglement

Bystyret i Kristiansand vedtok 11. september 2013 en forskrift om felles ordensregler for skolene.

Forskrift om felles ordensreglement

VEDTATT FORSKRIFT TIL FELLES ORDENSREGLEMENT FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

Vedtatt i Bystyret 11.09.2013

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder fra 11.09.2013.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 2-9.

Forskrift om felles ordensreglement

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 21.04.2015 14:27
Sist endret: 05.08.2015 12:32