Gå til hovedinnhold

FLiK

Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. Et inkluderende læringsmiljø for barna er viktig for hele læringsløpet.

Storsatsing på læringsmiljøet

FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Illustrasjon: Oscar Jansen

Det store målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing.

Det skal skje gjennom et systematisk arbeid i FLiK-prosjektet (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Prosjektet startet i 2013 og varer til 2017.

2600 ansatte ved alle grunnskolene, de kommunale barnehagene og de aller fleste private barnehagene er med.

Prosjektet startet på ledernivå våren 2013, og personalet på enhetene gikk i gang fra oktober samme år.

Hvorfor FLiK?

Ulike rapporter de siste årene viser at kommunen ikke har lykkes godt nok med å utvikle læringsmiljøer der alle barn er inkludert:

  • Mange barn får spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og behovet øker jo eldre barna blir. For mye av denne tilretteleggingen skjer utenfor fellesskap med de andre barna.
  • De faglige resultatene på nasjonale prøver er ikke gode nok. 
  • Revisjonsrapporten om mobbing viser for store forskjeller mellom skolene når det gjelder mobbing. Rapporten anbefaler en systematisk satsing på læringsmiljøet.
  • For mange elever fullfører ikke videregående skole.

Det er slike vanskelige og sammensatte forhold bystyret og oppvekstsektoren i Kristiansand er enige om å rette på gjennom FLiK. En sentral tanke i FLiK-arbeidet er å kvalifisere de voksne i deres ansvar for utviklingen av læringsmiljøet. Barnas utbytte er de voksnes ansvar.

Hvordan er det hos oss?

Forskere fra Universitetet i Aalborg, Universitetet i Agder og Høgskolen i Hedmark er med i FLiK-prosjektet.

Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pedagogisk praksis (LSP) ved Universitetet i Aalborg er hovedsamarbeidspartner.

Høgskolen i Hedmark skal kartlegge hvor skoen trykker i forhold til læringsmiljøene ved den enkelte skole og barnehage. Dette danner et grunnlag for hva som bør gjøres for å utvikle læringsmiljøene på de forskjellige stedene. Våren 2015 skal de måle ny status og vurdere utviklingen fra 2013.

Undersøkelser

Den første store kartleggingen (T1) ble gjort i mars 2013 ved at alle barnehagebarn og elever ble oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse. Barna skal si hvordan de trives i barnehagen og på skolen og hvordan de opplever den pedagogiske hverdagen. De skal også vurdere forholdet til de voksne og de andre barna. Skolebarna skal også si hvordan de opplever undervisningen, særlig i matematikk og norsk.

Kontaktlærerne skal vurdere hvordan hver enkelt elev fungerer sosialt, hvor motiverte de er, eventuelle vansker på skolen og hvilket læringsutbytte elevene har.

I løpet av prosjektperioden fra 2013 til 2017 har det vært gjort til sammen tre store kartlegginger i skolene og barnehagene. Den første ved oppstarten i 2013, den andre i 2015 og den siste i 2017.

2013

2015

2017

Inkludering

– Gjennom spørreundersøkelsen får vi et bilde av de utfordringene barnehager og skoler har. Dette gir et godt utgangspunkt for hvordan vi skal gripe det an på de forskjellige enhetene. Det overordnede målet er å utvikle inkluderende læringsmiljøer. Inkludering er en kontinuerlig prosess, ikke en tilstand, sier FLiK-prosjektleder Øivind Jacobsen. Han har med seg Marianne Godtfredsen og Bente Nyborg i Kristiansand kommunes prosjektgruppe for FLiK.

Rapporten var klar i januar 2014.

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark gikk gjennom resultatene av den første undersøkelsen for ansatte i skoler og barnehager høsten 2014.

FLiK skoleforedrag med Thomas Nordahl i Sørlandshallen.

FLiK barnehageforedrag med Thomas Nordahl i Sørlandshallen.

500 skoler i Danmark

Ole Hansen ved Universitetet i Aalborg jobber tett med prosjektgruppa. Han har vært med på mange tilsvarende prosesser i Danmark, der 500 skoler har gjort noe av det samme som nå skjer i Kristiansand. Erfaringer og resultater fra andre store tilsvarende prosjekter i Sverige, Danmark og Canada – og vårens statusrapport fra skoler og barnehager - skal brukes når FLiK utvikles i Kristiansand.

– Jeg har jobbet i skoleverket siden 1968 og har aldri sett et så godt verktøy før. Pedagogene uttrykker at de gjennom denne målrettede arbeidsmåten får grundigere og mer systematisk innsikt til å planlegge læringstilbudet. Jeg er dypt imponert over engasjementet i Kristiansand, og er veldig glad for at det er så godt forankret både blant politikerne og administrasjonen, sier Ole Hansen.

Blogg

FLiK-prosjektet har en egen blogg

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 19.03.2015 14:32
Sist endret: 26.10.2017 09:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?