Gå til hovedinnhold

Nettverk

Pedagogisk senter driver fagnettverk i norsk, matematikk, engelsk, småtrinn og skolebibliotek.

Elever i arbeid

Hensikten med de kommunale/regionale nettverkene er å bygge opp under skolenes eget arbeid for å sikre kvalitet i fagene i tråd med føringene i Kunnskapsløftet. Fagnettverkene benytter seg av metodikken til «Lærende nettverk» - Torbjørn Lund.

Fagkontakten er en oppnevnt representant innen fagfeltet fra hver av de samarbeidende skolene i Knutepunkt Sør. De kommer forberedt til samlingene. Det bidrar til at deling av gode eksempler, erfaringsdeling, kopling til teori og refleksjon blir mer inspirerende og fokusert. Samlingene avsluttes med et avtalt oppdrag til neste gang.

Det holdes fire sentrale samlinger i året innen hvert fagområde. Hvert nettverk har deltakere fra 20-70 skoler. Fagnettverkene ledes av veiledere fra Pedagogisk senter.

Skolene har interne faggrupper, ledet av fagkontakten, som drøfter tema tatt opp i de sentrale nettverkssamlingene for videre bruk i undervisningen.

Its Learning brukes som læringsplattform.

Det produseres læringsstøttende og karakterstøttende prøver i norsk og engelsk på 8. – 10. trinn.

Småtrinn

Fagnettverk har fokus på lesing, skriving, regning og overgang barnehage - skole. Dette nettverket prioriterer metodikk fra flere fagområder. Temaene kan være vurdering for læring, tilpasset opplæring og de grunnleggende ferdighetene.

Nettverket ledes av Anne Dorthea Ledang 

Norsk

I norskfaget er det ett fagnettverk på mellomtrinnet og ett på ungdomstrinnet. Viktige mål er å utvikle et felles språk og en felles forståelse for faget. Det er også sentralt å utvikle gode delekulturer, få tips til gode måter å modellere praksis på og finne måter å reflektere rundt egen praksis.

Nettverkene ledes av Svein B. Jordbrudal.

Matematikk

Det er  to nettverk i matematikk - et for  mellomtrinnet og et for ungdomstrinnet.

Fagkontaktene gjennomfører jevnlig lokale nettverkssamlinger ved «egen» skole.  Problemstillinger og erfaringer fra skolene blir så løftet frem for de sentrale nettverkene gjennom fagkontakten på neste samling.

Slik ønsker man å jobbe frem en delekultur og en dynamikk mellom sentralt og lokalt nettverk som støtter den enkelte skolen i utviklingsarbeidet  og matematikklærerne i undervisningen.

Nettverkene ledes av Svein A. Heggem

Engelsk 

I engelsk er det også to nettverk - et for  mellomtrinnet og et for ungdomstrinnet.
Innholdet i samlingene gjelder oppdatering av fagkunnskap, utveksling av didaktisk og metodisk praksis og av tips og ideer for en bedre språkundervisning.

Nettverkene ledes av Ole Martin Kyllo og Sonya Eriksson.

Skolebibliotek

Skolebiblioteknettverket er for hele grunnskolen, 1. – 10. trinn. Innholdet i nettverkene er hovedsakelig informasjon som angår skolebibliotek og skolebibliotekutvikling. I tillegg presenteres nyere barne- og ungdomsbøker, skjønnlitteratur samt aktuelle fagbøker. Erfaringsutveksling er en viktig del av nettverket.

Nettverket ledes av Hanne Dahll-Larssøn og Siri Skjøldberg Andersen

 

 

Forfatter: Inger Skarning
Publisert: 28.01.2015 12:28
Sist endret: 27.02.2018 08:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?