Gå til hovedinnhold

Kvalitet- og utviklingsmeldinger

Kommunene skal hvert år lage rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa.

Regjeringen har bestemt at en tilstandsrapport som et minimum skal omtale læringsresultater, frafallsproblematikk og læringsmiljøet.

For Kristiansand er det gjort grep for å se de nasjonale kravene og bystyrets føringer i sammenheng. Hovedgrepene dreier seg om å se utviklingstrekk innen de prioriterte områdene over tid, kommentert og satt inn i dagens utfordringsbilder.

Oppvekstsektoren omhandler tjenestene barnehage, grunnskole, barn og familie.

De nasjonale områdene det skal rapporteres om, og FLiK sine målområder, tangerer hverandre. I kvalitets- og utviklingsmeldingen konkretiseres arbeidet og innsatsen nærmere gjennom de fire kapitlene:

  • Øke læringsutbytte innen de fem grunnleggende ferdighetene.
  • Oppnå et mer inkluderende læringsmiljø.
  • Flere får gjennomført det 13-årige utdanningsløpet.
  • Arbeid for å fremme folkehelse i barnehage og skole.

Under de ulike hovedområdene vil resultater fra aktuelle undersøkelser og kartlegginger, grad av måloppnåelse, igangsatte tiltak, pågående utviklingsarbeid og prosjekter, bli drøftet og satt i sammenheng med praksis.

Det er lagt vekt på å la praktiske eksempler fra barnehager og skoler supplere teksten på sine måter.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2016

Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

Kvalitets- og utviklingsmelding 2014        

Kvalitets- og utviklingsmelding 2013

Forfatter: Inger Skarning
Publisert: 17.02.2015 12:50
Sist endret: 28.06.2017 08:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?