Gå til hovedinnhold

Utviklings- og oppfølgingsavdelingen i Oppvekst

Utviklings- og oppfølgingsavdelingen i oppvekstsektoren er en av tre avdelinger hos oppvekstdirektøren i Kristiansand. Hovedarbeidsområdene er skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid, samt å støtte barnehager og skoler i deres lokale utviklingsarbeid.

Avdelingen fungerer som regional aktør i forhold til avtalte områder for skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid i Kristiansand og har inngått samarbeidsavtale med de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering kan være en måte å gjennomføre den lovbestemte skolebaserte vurderingen på. Målet er en her-og-nå-vurdering av et område der skolen ser behov for utvikling. Alle skolene i Knutepunkt Sørlandet skal gjennomføre vurderingen. En grundig beskrivelse av metodikken og gjennomføring av ekstern skolevurdering finnes på udir.no

Felles system for kartlegging

For å kunne følge elevenes læring og utvikling på en systematisk måte og over tid, trengs gode kartleggingsrutiner. I Kristiansand har vi som er en kommunal minstestandard Felles system for kartleggingspraksis innført skoleåret 2010-11. Den er revidert flere ganger, sist høsten 2018.

Kartleggingssystemet er obligatorisk for elever fra barnehage til 10. trinn, og inneholder nasjonale prøver, obligatoriske kartleggingsprøver og lokale kartleggingsprøver på utvalgte trinn. 

 

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver skal gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen skal danne grunnlaget for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

I Kristiansand er Nasjonale prøver en viktig del av oppvekstsektorens system for kartleggingspraksis. Det er utarbeidet egne huskelister for før- og etterarbeidet med prøvene i kommunen. Disse skal hjelpe skolene til å få en likere praksis i arbeidet med nasjonale prøver.

Oppvekstdirektørens forventninger til arbeid med Nasjonale prøver

Punkter av praktisk betydning rundt gjennomføringen av nasjonale prøver

Lokalt læreplanarbeid

Skoleåret 2014/15 rettes fokus på å justere og forbedre de lokale læreplanene på alle skolene i Kristiansand
Bakgrunnen er at det har kommet reviderte læreplaner for fag i Kunnskapsløftet. I tillegg har skoleeier fått pålegg fra Fylkesmannen om å bedre rutinene for oppfølging av de lokale læreplanene. 
Planene må ha en tydelig forankring i Kunnskapsløftet.

Her er en film om hvordan arbeide med læreplaner og læreplanforståelse. 


Mål:

  • Bidra til å fremme god læring og økt lærelyst hos elevene
  • Fungere som gode planleggingsverktøy for lærerne
  • Fremme den profesjonelle delingskulturen
  • Styrke skole-hjem-samarbeidet

 

Vurdering for læring

Vurdering for læring er en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som har pågått siden 2010. Målet er å videreutvikle læreres og skolelederes vurderingspraksis gjennom økt kompetanse om vurdering som redskap for læring. Det er også et mål at elevene skal kunne si noe om hvordan de opplever en skolehverdag preget av Vurdering for læring. 

I Knutepunkt Sørlandet var tolv skoler fra tre kommuner med i den nasjonale satsingen fra februar 2012 til juni 2013. Seks skoler fra Kristiansand deltar i årene 2015-2017. I løpet av de to årene skolene er med i satsingen, skal deltakerne reflektere over egen vurderingspraksis, dele erfaringer med andre i lærende nettverk og utforske nye måter å vurdere på. Utdanningsdirektoratet gir ressurspersoner kompetanseheving gjennom nasjonale samlinger. Pedagogisk senter står for prosjektledelse og oppfølging av kompetanseheving på skolene i Kristiansand.

Vil du vite mer?

Utdanningsdirektoratet har en egen ressursbank om Vurdering for læring.

Pedagogisk senter har laget en enkel informasjonsbrosjyre for foreldre om Vurdering for læring.

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Ungdomstrinn i utviklingAlle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Satsingen er initiert og drevet av Utdanningsdirektoratet, og har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling(SKU), lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

I agderfylkene er det Universitetet i Agder (UiA) som er tilbyder i arbeidet med SKU, og når skolene er med i sin pulje vil de få faglig påfyll fra UiA gjennom tre semestre. Du kan følge Ungdomstrinn i utvikling på Facebook.

Nettverk

Les mer om våre nettverk.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid 

Kvalitet- og utviklingsmeldinger

Her finner du kvalitet- og utviklingsmeldinger.

     

Følg oss på Facebook

Oppvekstsektoren

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38075000

Forfatter: Inger Skarning
Publisert: 28.01.2015 09:21
Sist endret: 02.01.2019 13:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?