Sommerskole

Gratis sommerskole  for elever på 5. - 10. trinn bosatt i Kristiansand kommune.

Sommerglede (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Informasjon 

 • Sommerskolen er et gratis tilbud til elever som går på skole og bor i Kristiansand kommune, som skal gå i 5. – 10. klasse neste skoleår.
 • Det tilbys 3 kurs for mellomtrinnet og 3 kurs for ungdomstrinnet, hvert kurs tar max 30 deltakere. Du melder deg på et av kursene.
 • Kursene er aldersblandet og er satt sammen av elever fra forskjellige skoler.
 • Kursene tilbys i uke 26 og uke 32. 
 • Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.
 • Base for sommerskolen 2017 er Solholmen og Grim skoler.
 • Ved stor påmelding vil det bli foretatt loddtrekning.
 • Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til kl. 15.00.
 • Har ditt barn spesielle behov, ta kontakt med ansvarlig for sommerskolen.
 • To aktivitetsledere har ansvar for en kursgruppe på max 30 elever.

Åse Paulsen ase.paulsen@kristiansand.kommune.no (tlf.97623396) for en eventuell drøfting om tilrettelegging 

Påmeldingen starter 10. mai. Påmeldingsfrist 28. mai.

Kurs 1: Fem dager med lek og læring for 5. – 7. trinn 

Læring gjennom lek og samarbeid. Fem varierte dager med ulikt fokus;

 • Haraldvigen leirskole - holdningsskapende arbeid rettet mot sikkerhet ved bruk av båter
 • førstehjelp
 • forskerfabrikken
 • ut i naturen
 • lærepenger

 Ansvar: Kristiansand Røde Kors

(Max 30 plasser)

Påmeldingen er avsluttet

Kurs 2 og 3: Realfag og teknologi for 5. – 7. trinn 

Bli med Vitensenteret Sørlandet på en spennende uke fylt med eksperimenter, konstruksjon, design og teknologi. Det blir blant annet aktiviteter som:

 • lodding av LED-lykt
 • tekstiltrykk: design din egen bag
 • DNA- smykke
 • rakettverksted
 • en av dagene besøker vi Vitensenteret i Arendal hvor vi utforsker utstillingen med mange interaktive installasjoner og aktiviteter samt tar en 3D-reise ut i verdensrommet.

Ansvar: Vitensenteret Sørlandet

(Max 60 plasser)

Påmeldingen er avsluttet

Kurs 4: Friluftsliv for 8.–10. trinn 

Gjennom mestring og positive opplevelser i utvalgte friluftsområder i Kristiansandsregionen legges det til rette for at deltakerne blir kjent med stedene og får grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen friluftsliv. Deltakerne vil møte tradisjonelt og moderne friluftsliv og sammen lære å utvikle seg selv og hverandre.     

Ansvar: Midt-Agder Friluftsråd

(Max 30 plasser)

Påmeldingen er avsluttet

Kurs 5: Kor/teater– film – dans for 8.–10. trinn 

 •  Elevene vil kunne velge et av tilbudene som de følger gjennom hele uken.
 •  Show-kor med teater. Vi arbeider mot en liten forestilling.
 •  Film – YouTube, kortfilm, dokumentar
 •  Dansemix

Ansvar: Kulturskolen i Kristiansand

(Max 30 plasser)

Påmeldingen er avsluttet

Kurs 6: Mat, miljø og folkehelse 8.-10. trinn 

Tema som belyses:

 • Sunn mat – sunt forbruk
 • Havet – ressurs og søppelplass
 • Forbruk og avfall
 • Verdien i avfall
 • Friluftsliv – miljø og mat i naturen
 • Aktiv transport og luftkvalitet i byen

 Ansvar: By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune 

(Max 30 plasser)

Påmeldingen er avsluttet

Forfatter: is
Publisert: 04.05.2017 12:46
Sist endret: 08.06.2017 13:36