Gå til hovedinnhold

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet skal bidra til at elever med sosiale og emosjonelle vansker får en bedre tilrettelagt skoledag, slik at de kan lære og utvikle seg på en positiv måte.

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet er en egen enhet i Kristiansandsskolen, og består av to avdelinger:

Mobilt team

Mobilt team er en støttetjeneste for grunnskolene i Kristiansand. De bistår skolene i arbeid med elever eller grupper hvor det er atferdsutfordringer. Dette kan være utagerende og innagerende atferd, mobbing, klassemiljø og fravær. Både foresatte, skolen og andre hjelpeinstanser kan henvende seg til Mobilt team.

Last ned egen brosjyre om Mobilt team.

Dyreparken

Dyreparken er et tilbud til elever som har behov for en alternativ opplæringsarena en dag i uka. Her er fokus på mestring gjennom praktisk dyrepasserarbeid, som stell av dyr, rengjøring og vedlikehold. Søknad til Dyreparken må skje i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet

Besøksadresse:

Dronningens gate 23
4611 Kristiansand

Telefon: 38 12 77 90

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 13:54
Sist endret: 21.04.2015 13:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?