Gå til hovedinnhold

Grunnskole

Det er 34 ordinære grunnskoler i Kristiansand. Ni av disse er rene ungdomsskoler og tre er kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg har vi Kongsgård skolesenter som driver grunnskoleopplæring for voksne, Mottaksskolen og Kristiansand International School.

Skolestart

Nesten 1200 elever begynner i 1. klasse i Kristiansand hvert år. 

Les mer om skolestart her

Grunnskoleopplæringen

Kristiansand kommune har ansvaret for grunnskoleopplæring for elever fra 1.-10. trinn og for opplæring av voksne minoritetsspråklige. Oppvekstsektoren er ansvarlig for skoletjenestene i kommunen og har ansvaret for 45 enheter, derav 34 ordinære grunnskoler.

Vi skaper muligheter (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Vår visjon: En skapende by med ambisjoner.

Visjonen tar utgangspunkt i Kristiansand kommunes visjon: Vi tror på muligheter.

Skolen skal til enhver tid være opptatt av å skape muligheter for alle, og med utgangspunkt i individuelle behov og forutsetninger. Vi ønsker at denne visjonen skal prege det vi gjør, i møte med hver enkelt medarbeider, elev, foreldre og omverden.

Skolene er selvstendige virksomheter. På hver skole er det et arbeidsutvalg av foresatte (FAU) og kommunen har et kommunalt foreldreutvalg (KomFug)

Leder av KomFug er : Sissel Francke 

Politisk hovedutvalg for grunnskolen er oppvekststyret

Skoleruta

På denne siden finner du oversikten over skolens ferie- og fridager.

Barneskoler

Dvergsnes - Fagerholt - Flekkerøy - Hellemyr - Hånes - Justvik Karl Johans Minne - Kringsjå - KrossenLovisenlund - Mosby - Presteheia - Sjøstrand - Slettheia - Solholmen - Strømme - Tordenskjoldsgate  - Vardåsen  - Voiebyen  - Vågsbygd - Wilds Minne - Øvre Slettheia

Ungdomsskoler

Fiskå - Grim - Haumyrheia - Havlimyra - Holte - Lindebøskauen - Møvig - Oddemarka - Vigvoll

Kombinerte skoler (1-10)

KarussTorridal -  Ve 

Andre enheter

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet (Alternative skoletilbud) - Bringsvær leirskole -Hellemyr med spesialavdelingKongsgård skolesenter - Kristiansand International School - Krossen med spesialavdeling - Mottaksskolen  - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  - Svømmeundervisning

Privatskoler i kommunens nærområder

Steinerskolen - Oasen skole - Samfundet skole

Nærskolen

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de tilhører. Nederst på siden finner du et kart som viser hvor skolene i Kristiansand ligger.

Bytte skole

Du kan søke om at barnet ditt kan gå på en annen skole enn barnet tilhører. Søknad om skolebytte sendes til rektor ved ønsket skole. Rektors svar på søknad om skolebytte er et enkeltvedtak som du kan klage på. Klagefristen er tre uker.

Les brosjyre om rettigheter og plikter for foreldre/foresatte.

Skjema for skolebytte

Svømmeundervisning

Alle elever fra 2. til 7. trinn får tilbud om svømmeundervisning.

Leirskole

Leirskoleopphold gjennomføres på 7.trinn for alle elever i Kristiansand.

Mobbing

Kommunen har et beredskapsteam mot mobbing. Både elever, foresatte og ansatte kan ta kontakt.
Les mer om elevenes læringsmiljø.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 12:13
Sist endret: 18.06.2019 15:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?