Priser

Foresatte som har fått SFO–plass til barnet sitt, har plassen fram til barnet begynner i 5. klasse eller til plassen blir sagt opp.

 Skolefritidsordningen

Priser

Månedspris fra 1. januar 2017. Betalingen fordeles på 11 måneder i året.

 • Hel plass kr. 2 888
 • Delt plass kr. 1 574
 • 4 dager i uken kr. 2 637
 • 3 dager i uken kr. 2 053
 • 2 dager i uken kr. 1 469
 • 1 dag i uken kr. 867
 • Korttidsplass kr. 1 622

Betalingen reduseres til kr 2 715 for elever som både har hel plass og leksehjelp. 

Tilbud om oppholdstid kan variere. Ta kontakt med den enkelte skole for nærmere informasjon.

Søskenmoderasjon

Moderasjonen beregnes for det/de barn med lavest månedlig SFO-betaling. Dersom begge/alle barn har hel plass, gis det moderasjon for antall barn minus ett.

Priser fra 1. januar 2017 med 15 prosent søskenmoderasjon:

 • Hel plass kr. 2 455
 • Delt plass kr. 1 338
 • 4 dager i uken kr. 2 241
 • 3 dager i uken kr. 1 745
 • 2 dager i uken kr. 1 248
 • 1 dag i uken kr. 737
 • Kortidsplass kr. 1 379

Betalingen reduseres til kr. 2 308 for elever som både har hel plass og leksehjelp.

Se Åpningstider for mer informasjon om de ulike plasstypene.

Betaling

Det er 11 betalingsmåneder i året. Juli er betalingsfri.

Vi sender faktura med forfall i slutten av hver måned. Husk at du kan bruke AvtaleGiro eller eFaktura.

Har du spørsmål om fakturaen kan du kontakte SFO/skolen eller Servicetorvet, tlf. 38 07 50 00 eller sende en epost.

Søknadsfrist

Du kan søke om plass hele året. De fleste skoler har frist for hovedopptak i februar/mars hvert år. Skolene bestemmer selv søknadsfrist. Ta kontakt med den enkelte skole for nærmere opplysninger.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt du mottar avslaget. Klagen sendes til skolen, som tar søknaden opp til ny vurdering. 

Si opp plassen

Det er en måneds oppsigelse. Oppsigelse av plass skjer på Foreldreportalen

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 12:29
Sist endret: 02.01.2017 10:01