Gå til hovedinnhold

Priser

Foresatte som har fått SFO–plass til barnet sitt, har plassen fram til barnet begynner i 5. klasse eller til plassen blir sagt opp.

 Skolefritidsordningen

Priser

Månedspris fra 1. januar 2018. Betalingen fordeles på 11 måneder i året.

 • Hel plass kr. 2 963
 • Delt plass kr. 1 615
 • 4 dager i uken kr. 2 705
 • 3 dager i uken kr. 2 107
 • 2 dager i uken kr. 1 507
 • 1 dag i uken kr. 889
 • Korttidsplass kr. 1 664

Betalingen settes til kr 2 786 for elever som både har hel plass og leksehjelp. 

Tilbud om oppholdstid kan variere. Ta kontakt med den enkelte skole for nærmere informasjon.

For barn med fysisk og psykisk utviklingshemming fra 5. til 10. trinn gjelder halv pris av oppgitt månedspris i listen ovenfor.

Søskenmoderasjon

Moderasjonen beregnes for det/de barn med lavest månedlig SFO-betaling. Dersom begge/alle barn har hel plass, gis det moderasjon for antall barn minus ett.

Priser fra 1. januar 2018 med 15 prosent søskenmoderasjon:

 • Hel plass kr. 2 519
 • Delt plass kr. 1 373
 • 4 dager i uken kr. 2 299
 • 3 dager i uken kr. 1 791
 • 2 dager i uken kr. 1 281
 • 1 dag i uken kr. 756
 • Kortidsplass kr. 1 415

Betalingen settes til kr. 2 368 for elever som både har hel plass og leksehjelp.

Se Åpningstider for mer informasjon om de ulike plasstypene.

Betaling

Det er 11 betalingsmåneder i året. Juli er betalingsfri.

Vi sender faktura med forfall i slutten av hver måned. Husk at du kan bruke AvtaleGiro eller eFaktura.

Har du spørsmål om fakturaen kan du kontakte SFO/skolen eller Servicetorvet, tlf. 38 07 50 00 eller sende en epost.

Søknadsfrist

Du kan søke om plass hele året. De fleste skoler har frist for hovedopptak i februar/mars hvert år. Skolene bestemmer selv søknadsfrist. Ta kontakt med den enkelte skole for nærmere opplysninger.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt du mottar avslaget. Klagen sendes til skolen, som tar søknaden opp til ny vurdering. 

Si opp plassen

Det er en måneds oppsigelse. Oppsigelse av plass skjer på Foreldreportalen

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 12:29
Sist endret: 11.09.2018 13:07

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?