Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning (SFO) er et pedagogisk tilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn. Tilbudet gis også til og med 7. trinn for elever med funksjonshemming.

Søke, forandre eller si opp

Du søker om plass i SFO på Foreldreportalen. Der kan du også si opp plassen eller søke om å forandre oppholdstiden. 

Det er ikke nødvendig med brukernavn og passord for å registrere søknad om plass.

Når søknaden er registrert, blir brukernavn og passord til Foreldreportalen sendt per post. Brukernavn og passord trenger du hvis du ønsker å forandre oppholdstiden eller si opp plassen.

Søk/endre/si opp SFO-plass

Hjelp

Kontakt skolen eller Servicetorvet i Rådhuskvartalet hvis du trenger hjelp til å bruke Foreldreportalen.

Mer informasjon

Den enkelte skole kan også gi nærmere informasjon om SFO på sin skole.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 12:16
Sist endret: 27.11.2015 09:22