Gå til hovedinnhold

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Oppdrag

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir veiledning til barnehager og grunnskoler på pedagogiske problemstillinger i læringsmiljø. Enheten bistår med å tilpasse opplæringen innen det ordinære opplæringstilbudet/barnehagetilbudet for flest mulig barn og unge.
PPT er også sakkyndig i forhold til spørsmål om spesialpedagogiske tiltak, utsatt skolestart, fremskutt skolestart, fritak fra opplæringsplikten, plass på kompetanseavdeling, alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring m.m.

PPT gir råd og veileding. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen arbeider for barnehager og grunnskoler herunder også voksenopplæring på grunnskolens område, mens videregående skoler har sin egen fylkeskommunale PP-tjeneste. PPTs mandat er likt for kommunale og private skoler godkjent etter friskoleloven. 

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. Alle de ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

PPT 

Henvisningsskjema

Det er laget henvisningsskjema som sørger for at den informasjonen som er viktig for samarbeidet kommer til PPT.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Besøksadresse:

Tollbodgata 14
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 52 20

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 14:44
Sist endret: 31.10.2018 15:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?