Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. Enheten er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Oppdrag

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole.

PPT gir råd og veileding. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) arbeider for barnehager og grunnskoler, mens videregående skoler har sin egen fylkeskommunale PP-tjeneste.

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. Alle de ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

PPT 

Henvisningsskjema

Det er laget henvisningsskjema som sørger for at den informasjonen som er viktig for samarbeidet kommer til PPT.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 52 20

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 14:44
Sist endret: 16.10.2017 10:47