Læringsmiljø og mobbing

Kristiansand kommune jobber aktivt for å gi alle barn og unge et best mulig læringsmiljø.

Skolene skal ha gode rutiner for å forebygge og håndtere mobbing (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Læringsmiljø

Elevene i Kristiansand kommune har et godt skolemiljø i tråd med gjeldende lovverk, som bidrar til at elevene har et best mulig utgangspunkt for å utnytte sine muligheter for læring.

Alle elever har rett til et godt skolemiljø
Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke.
Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.

Beredskapsteam mot mobbing

Skolene skal ha gode rutiner i forhold å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing skal gå til skolen, og man skal forvente at skolen håndterer dem på en god måte. Beredskapsteamet mot mobbing skal være et sikkerhetsnett når skolens rutiner ikke er iverksatt eller ikke har ført frem.

I brosjyren ser du hvem du skal kontakte, enten du er elev, foresatt eller ansatt.

Last ned brosjyre her!

nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet har egne sider med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 Her kan dere finne mye god informasjon.

null mobbing

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 05.08.2015 09:22
Sist endret: 27.06.2016 14:13