Gå til hovedinnhold

Hjemmeundervisning

Rutiner for hjemmeundervisning

Foreldre kan under noen forutsetninger drive hjemmeundervisning. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Foreldre som ønsker å drive hjemmeundervisning for sine barn, må melde fra om dette til bostedsskolen. Foresatte må ha nødvendige forutsetninger for å drive undervisning, men det stilles ikke formelle krav.

Det forutsettes at hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den som gis i grunnskolen. Det betyr at det stilles krav til omfang, innhold og kvalitet på hjemmeundervisningen –jfr. Opplæringsloven § 2-1 og 2-13.

Kommunen skal føre tilsyn med pliktig grunnskoleopplæring for elever som ikke går på ordinær grunnskole – jfr. Opplæringsloven § 14-2. Tilsynsoppgaven er delegert rektor ved bostedskommunen.

Tilsynet vil kunne praktiseres ved:

  • Kartleggingsprøver 
  • Samtale/muntlige prøver 
  • Skriftlige prøver i aktuelle fag/fagområder 
  • Vurdering av ulike elevarbeider 
  • Samtale med foresatte 
  • Innkalling til særskilte prøver 

Skolen skal skrive rapport etter gjennomføring av tilsyn med kopi til foresatte.

Kommunen plikter ikke å holde elevene med bøker og undervisningsmateriell. Hjemmeundervisning gir heller ikke rett til økonomisk kompensasjon eller spesialundervisning fra kommunen.

Dersom skolen ikke får gjennomført tilsynet på forsvarlig måte, eller kommer til at hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene for slik undervisning, skal det fattes enkeltvedtak om at barnet skal gå i ordinær skole. Vanligvis vil det være rektor på bostedsskolen som fatter slik vedtak. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

Dersom vedtaket ikke tas til følge eller ankes, meldes saken til barnevernet.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 05.08.2015 11:10
Sist endret: 10.08.2015 15:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?