Gå til hovedinnhold

Forsikring

Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem.

Forsikringen dekker

  • Ulykkesskader som rammer barnet mens det, under skolens eller barnehagens ledelse, deltar i undervisning, på ekskursjon, reiser, stevner og liknende, samt i friminutt og på direkte vei til og fra skolen eller barnehagen.
  • Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole, SFO og ferietilbud.
  • Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når det er FAU som er arrangør.
  • Ungdom opp til 18 år i kommunale fritidsklubber.
  • Videre gjelder forsikringen under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen omfatter barn i:

  • Kommunale grunnskoler og SFO
  • Barnehager
  • Barn i fosterhjem 
  • Barn i besøkshjem
  • Barn ved tiltak i regi av barnevernet (også når barnevernet kjøper disse tjenestene)

Hva dekker forsikringen?

De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi , dekkes av folketrygden. Ta derfor først kontakt med trygdekontoret.

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden kan søkes dekket av forsikringen.

Erstatning ytes ved ulykke/ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet og dødsfall. Slike behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen inntil kr 50.000. Fra erstatningen trekkes avtalt egenandel

Ytelser:

Skole-, barnehage, SFO-barn:
Behandlingsutgifter kr 50.000,-
Medisinsk invaliditet 5 G
Dødsfall 1 G

Fosterbarn/barn i besøkshjem
Behandlingsutgifter kr 50.000,-
Medisinsk invaliditet 20 G
Dødsfall 1 G

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er generell informasjon, og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være de gjeldende vilkårene som legges til grunn.

Er skade oppstått?

Ta kontakt med skole eller barnehage

Ved eventuelle skader, ta i første omgang kontakt med barnehagen/skolen til barnet.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 20.03.2015 09:40
Sist endret: 24.06.2015 14:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?