Gå til hovedinnhold

Barn og unges representant

Barn og unges representant (BUR) skal være barn og unges talerør når det gjelder kommunale planer.

Barn og unges talerør i plansaker

Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier. BUR skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

BUR deltar som fast medlem i by- og miljøutvalget. Representanten har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke skal fungere som et lokalt barneombud, men konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.

Hallvard Auestad er barn og unges representant i Kristiansand kommune.Hallvard Auestad er BUR i Kristiansand  kommune.

Stillingsinstruks for BUR.

Kontaktinformasjon

Send e-post til Hallvard Auestad 
Telefon: 38 24 36 15

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 28.01.2016 10:43
Sist endret: 17.03.2016 12:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?