Gå til hovedinnhold

Tiltakskjede - Oppfølging 0-6 år

Bistår barn og familier

Følgende tiltakskjede er gjeldende.

Tiltakskjede - oppfølging Foto: Anders Martinsen Fotografer

Forsterket helsestasjon, HABU og barneverntjenesten i Kristiansandsregionen bistår barn og familier der barn har blitt eksponert for rusmidler under svangerskapet. Disse tjenestene har faste samarbeidsmøter fire ganger i året. Der går de gjennom felles barn/familier med fokus på barnets trivsel og utvikling og familiens mestring.

De kan også henvise til PPT og ABUP, samt behandling for rusmisbruk hos Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet sykehus. Barneverntjenesten kan henvise til behandlingstilbud på Borgestadklinikken, Familieenheten Hov og Origosenteret.

Oppfølging 0-2 måneder

Her presenterer vi hvilken oppfølging barnet skal få fra det er født og fram til det er to måneder.

Før utskriving fra sykehuset
 • første kontakt med Habu
 • første kontakt med forsterket helsestasjon 
 • barneverntjenesten får melding og tar kontakt 
 • første møte i ansvarsgruppe rundt barnet. Les mer om oppgavene til ansvarsgruppen
Barnet er 1 uke - etter utskriving
 • hjemmebesøk av jordmor og helsesøster fra forsterket helsestasjon
Barnet er 2 til 6 uker
 • ukentlig konsultasjon på forsterket helsestasjon
 • møte i ansvarsgruppe 
Mellom 6 og 8 uker etter utskriving
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med Abup
Barnet er 2 måneder
 • møte i ansvargruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnevernets undersøkelser de første tre månedene
 • Er med på første ansvarsgruppemøte/utskrivingsmøte
 • Oppstartsamtaler 
 • Observasjon/filming (anbefalt 3 ganger) 
 • Hjemmebesøk eller besøk på nyfødtposten 
 • Innhenting av opplysninger fra andre instanser 
 • Kartlegging WMCI (Working model of the child interview) 

Barnevernet har ansvar for å koordinere arbeidet i ansvarsgruppen og skal ha beskjed dersom mor og barn ikke møter opp til avtaler. Barnevernet tilbyr hjelpetiltak ved samtykke.

Oppfølging 2 måneder - 1 år

Her presenterer vi hvilken oppfølging barnet skal få fra det er 2 måneder og fram til det er 1 år.

Barnet er 2 måneder
 • møte i barnets ansvarsgruppe. Les mer om oppgavene til ansvarsgruppen.
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 3 måneder
 • møte i barnets ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 4 måneder
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon. Barnet får en individuell undersøkelse av fysioterapeut ved 4 måneder. Dersom det er behov vil fysioterapeut også følge opp barnet.
Barnet er 5 måneder
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon
Barnet er 6 måneder
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
 • møte i barnets ansvarsgruppe 
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 7 måneder
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon
Barnet er 8 måneder
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon
Barnet er 9 måneder
 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 10 måneder
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon
Barnet er 12 måneder
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

Oppfølging 1-6 år

Her presenterer vi hvilken oppfølging barnet skal få fra det er 1 til 6 år.

Barnet er 15 måneder
 • møte i ansvarsgruppe. Les mer om oppgavene til ansvarsgruppen.
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 18 måneder
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 24 måneder
 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 27 måneder
 • møte i ansvarsgruppe
Barnet er 30 måneder
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 4 år
 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 5 år
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
 • møte i ansvarsgruppe 
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 
Barnet er 6 år
 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
 • møte i ansvarsgruppe 
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

Se også

egne sider om bakgrunn og forankring og aktører og rollefordeling.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 30.09.2015 10:01
Sist endret: 25.02.2016 14:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?