Gå til hovedinnhold

Bakgrunn og forankring

Bakgrunn

Barneverntjenesten i Kristiansandsregionen har tatt initiativ til å etablere en tiltakskjede for å sikre at barn som er eksponert for rusmidler i svangerskapet skal få tilgang til det samme tilbudet og individuelt tilrettelagt oppfølgingsprogram fra førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det er mye kompetanse hos NAV, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune på dette området. Utfordringen er å samordne kompetansen slik at barna og omsorgspersonene deres får best mulig hjelp.

Hovedmål

  • sikre at gravide som ruser seg fanges opp så tidlig som mulig, for å forebygge russkade på fosteret
  • sikre helhetlig tjeneste for den gravide gjennom hele svangerskapet 
  • sikre helhelige og samordnede tjenester for barnet og familie etter fødsel for å fremme en best mulig fungering for barnet og familien. 

Det er særskilte retningslinjer for gravide i LAR.

Definisjon av rusmiddelmisbruk i svangerskapet

«Ethvert inntak av rusmidler som kan føre til skade på det ufødte barn. Rusmidler i graviditeten inkluderer alkohol, medikamenter og narkotika, både legale og illegale stoffer.» (Tigris; Helsedirektoratets retningslinjer)

 Lover og retningslinjer

Kontaktperson tiltakskjeden

Prosjektleder Benedicte Frøystad Jonassen
kontor: 38 17 93 25 (38 07 59 30)
mobil: 905 98 321
e-post

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 30.09.2015 10:49
Sist endret: 24.02.2016 15:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?