Gå til hovedinnhold

Ungdomstjenesten

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 BTI

Fra bekymring til handling

Det kan være vanskelig å oppdage ungdom og familier som strever og har det vanskelig. Ungdom signalserer dette på ulike måter og signalene må forstås ut i fra alder og situasjon. Tegn og signaler er bare en indikasjon på at noe er galt, og nivåene under er ment som et hjelpemiddel for å gjøre en mer generell vurdering av- eller fatte beslutning om det er grunn til bekymring. Tegn som vedvarer over tid, eller flere tegn samtidig, gir derimot større grunn til bekymring. Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barneverntjenesten og/eller politi, se egen rutine. "Rutine for melding og oppfølging av vold mot barn".

Disse sidene er under arbeid.....

Verktøy

Filmer:

Ulike former for negativ sosial kontroll

Ungteam  Helsestasjon for ungdom  Skolehelsetjenesten VGS

-Rask psykisk helsehjelp

-Lavterskel

Tjenesteoversikter

Samhandlingsoversikt

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 03.09.2018 09:08
Sist endret: 09.05.2019 08:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?