Gå til hovedinnhold

Stafettlogg

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 Stafettlogg

Innlogging: Conexsus stafettlogg

Stafettholder 

Stafettholderen er den fagperson som får en en uro/bekymring for et barn. De ulike enhetene har egne rutiner for hvordan en blir stafettholder, og hvordan en skal forholde seg til rollen (se rutiner under fanen verktøy).

Stafettholders oppgaver

En stafettholders viktigste oppgave blir å iverksette en så tidlig innsats som mulig i samråd med foreldre/foresatte og eventuelt leder.

Stafettholder har ansvaret for koordinering av arbeidet rundt barnet/familien. Denne rollen eies helt til stafettpinnen leveres og aksepteres av av en samrabeidsaktør enten internt i enheten, avdelingen eller en annen samarbeidende aktør rundt barnet/familien. N.B. Det er kun koordineringsansvaret som overleveres, mens innsatsen og arbeidet fortsetter i de tjenestene som har ansvar for det enkelte tiltak.

En stafettholder skal:

  • Involvere barnet, foreldre/foresatte så tidlig som mulig.
  • Innhente samtykke til elektronisk stafettlogg.
  • Ansvar for å sende ut møteagenda i forkant av hvert møte, lede møtet og skrive referat fra møtet.
  • Ved behov for endringer med samarbeidsakrører rundt barnet/familien tar stafettholder ansvar for å gi/trekke tilbake tilgang til elektronisk stafettlogg. 
  • Stafettholder har hovedansver for dokumentering i stafettlogg i nært samrabeid bed barnet og foreldre/foresatte.
  • Ved behov for veiledning melder stafettholder saken inn til avklaringsmøte (husk samtykke fra foreldre/foresatte).
Manuell stafettlogg 

Manuell stafettlogg kan brukes av alle for å sikre systematikk i BTI arbeidet. Pilotene skal bruke digital stafettlogg på nye saker, men kan bruke manuelle logg i allerede pågående saker.

Manuell stafettlogg.

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema printes ut og tas med i foreldresamtalen. Samtykket må scannes inn i stafettloggen før det oppretter mål og tiltak.

Samtykkeskjema

Brukermanualer stafettlogg

Opprette stafettlogg

Opprette brukere

Opprette oppmerksomhet

Opprette og evaluere tiltak

Opprette og registrere møte

Overføre stafettlogg

Motta overført stafettlogg

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 26.03.2018 09:00
Sist endret: 09.10.2019 12:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?