Gå til hovedinnhold

Stafettlogg

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 BTI

Stafettholder 

Stafettholderen er den fagperson som får en en uro/bekymring for et barn. De ulike enhetene har egne rutiner for hvordan en blir stafettholder, og hvordan en skal forholde seg til rollen (se rutiner under fanen verktøy).

Disse sidene er under utarbeidelse....

Stafettholders oppgaver

En stafettholders viktigste oppgave blir å iverksette en så tidlig innsats som mulig i samråd med foreldre/foresatte og eventuelt leder.

Stafettholder har ansvaret for koordinering av arbeidet rundt barnet/familien. Denne rollen eies helt til stafettpinnen leveres og aksepteres av av en samrabeidsaktør enten internt i enheten, avdelingen eller en annen samarbeidende aktør rundt barnet/familien. N.B. Det er kun koordineringsansvaret som overleveres, mens innsatsen og arbeidet i for eksempel barnehagen fortsetter.

En stafettholder skal:

  • Involvere barnet, foreldre/foresatte så tidlig som mulig.
  • Innhente samtykke til elektronisk stafettlogg.
  • Innkalle til samarbeidsmøter/ansavrsgruppemøter rundt barnet/familien.
  • Ansvar for å sende ut møteagenda i forkant av hvert møte, lede møtet og skrive referat fra møtet.
  • Ved behov for endringer med samarbeidsakrører rundt barnet/familien tar stafettholder ansvar for å gi/trekke tilbake tilgang til elektronisk stafettlogg. 
  • Stafettholder har hovedansver for dokumentering i stafettlogg i nært samrabeid bed barnet og foreldre/foresatte.
  • Ved behov for veiledning melder stafettholder saken inn til avklaringsmøte (husk samtykke fra foreldre/foresatte).
Stafettlogg
Rutine for samarbeidsmøter
Rutine for ansvarsgruppemøter
Rutine for avklaringsmmøte
Verktøy

Nivå 1  Fra undring til tiltak

En forklarende tekst

Rutine
Verktøy

Verktøytekst

Nivå 2  Tiltak på tverrfaglig nivå

En forklarende tekst

Rutine
Verktøy

 

Nivå 3  Bredt tverrfaglig samrabeid, spesiell innstans

En forklarende tekst

Rutine
Verktøy
Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 26.03.2018 09:00
Sist endret: 21.01.2019 14:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?