Gå til hovedinnhold

Sektornivå/Enhetsnivå

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 BTI

For å sikre systematiske, helhetlige og samordnede tjenester har sektorene tilpassede dokumenter, handlingsveiledere, samarbeidsavtaler, rutiner og prosedyrer for tidlig identifisering av utsatte barn og deres familier.

Her finner du :

Kompetanseplaner

Oppvekstsektoren

Barnevernsskolen (under utarbeidelse) 

Enslige mindreårige

Helse- og sosialsektoren 

Møte- og samarbeidsarenaer og samarbeidsavtaler 

Avklaringsmøte.

Prosjektsamarbeid mellom helsestasjon og barnehage.

Overgang barnehage/skole rød tråd.

Retningslinjer for arbeid i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.

Samarbeid mellom helsesøster og jordmor.

Samarbeid mellom helsestasjon, skolehelsetjenesten og fastlegen.

Samarbeid mellom jordmor og fastlege i svangerskapsomsorgen.

Samarbeid helsesøster og helsestasjonslege.

Samarbeid mellom fast ansatte fysioterapeuter og avtaleterapeuter med drifttilskudd øremerket behandling av barn og unge.

Samarbeidsavtaler ungdomstjenester og barnevern.

Samarbeidsrutine mellom helsestasjon, barnehage og PPT i kristiansand.

Konsultasjonsteamet i Agder ved mistanke om seksuelle overgrep og vold mot barn.

Prosedyrer, retningslinjer og rutiner

Oppvekstsektoren:

Meldeplikt til barnevernstjenesten.

Retningslinjer for arbeid i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.

Rutiner for arbeid med "utsatt ungdom".

Rutiner for melding og oppfølging for vold mot barn.

Rutine for arbeid i sorggrupper.

Sikring av kompetanse i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kvalitetshåndbok for oppvekstsektoren (kun tilgjengelig på intranett)

Kvalitetshåndbok for helse- og sosialsektoren (kun tilgjengelig på intranett)

Barsel- og svangerskapsomsorgen:

Fødselsangst.

Mors psykiske helse i svangerskapet.

Vold i svangerskapet. 

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 03.09.2018 09:07
Sist endret: 04.12.2019 07:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?