Gå til hovedinnhold

Fra bekymring til handling

  

Innsats på individnivå

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg eller hvordan du går fram dersom du har en bekymring for en gravid, et barn, en ungdom eller foreldre det er knyttet bekymring til.

Ansatte i voksentjenesten skal ikke ha hovedansvar for oppfølging av barna til sine brukere. De skal samarbeide med, og gi relevant informasjon til samarbeidende tjenester og delta på møter rundt familien for å ivareta brukeren og barnet/barna.

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) illustreres gjennom fire nivåer, fra 0 til 3.

Nivå 0-1 beskriver tidlig innsats, mens nivå 2-3 beskriver det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.

Under de ulike tjenestene finner du en beskrivelse av Kristiansand kommunes samhandlingsmodell på individnivå.

Målsetting: Oppdage bekymring tidlig i et risikoforløp, samt kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd.

http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/BTI_brosjyre_2017.pdf

Familiens hus Barnehage  Skole  Barnevern Ungdomstjenesten 

Stafettlogg 

Barn som pårørende Tiltaksoversikt barn og unge Frivillige organisasjoner

Innsats på sektornivå

Kommunen skal jobbe sektorovergripende og inn mot spesialisthelsetjenestene for bedre samhandling, samt sikre helhetlige og samordnede tjenester uten oppfølgingsbrudd. Sektorene skal jobbe mot felles mål og utvikle tjenesten etter kommunale strategier og sentrale føringer. 

For å sikre systematiske, helhetlige og samordnede tjenester har sektorene tilpassede dokumenter, handlingsveiledere, samarbeidsavtaler, rutiner og prosedyrer.

Målsetting: Kristiansand kommune har et helhetlig, langsiktig og tverrfaglig   oppfølgingstilbud til barn og familier i målgruppen. 

Prosedyrer, rutiner og møtearenaer 

Innsats på kommunenivå

Her finner du blant annet overordnede styringsdokumenter, veiledre og lovverk som er styrende for arbeidet som utføres i de kommunale tjenestene.

Her er det også samlet ulike rapporter som understøtter viktigheten av systematisk og langsiktig arbeid mot utsatte barn og deres familie

Styringsdokumenter, lovverk og veiledere   Sentrale rapporter

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 26.03.2018 08:28
Sist endret: 09.05.2019 14:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?