Gå til hovedinnhold

Priser og redusert betaling

Priser barnehage

Pris for full plass i barnehage:  Brutto årsinntekt over 557 300 kroner: 3040 kroner per måned.
I statsbudsjettet for 2020 er maksimalpris for barnehage foreslått økt til 3 135 kroner per måned fra 01.01.2020.

Pris for redusert plass i barnhage:
Kommunale barnehager: Prisen fastsettes etter andel av full plass.
Private barnehager: Ta kontakt med barnehagen for informasjon.

Redusert betaling barnehage
Familier med lavere inntekt enn 557 300 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.
Familier med barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 548 500 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

Priser Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning for barn fra 1-4 trinn.
Det innføres redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen, 1-4 trinn, fra 01.08.2018. Ordningen gjelder for familier med lavere skattepliktig årsinntekt enn 500 000 kroner. Barnet må ha hel plass (med eller uten leksehjelp) for å ha rett til redusert foreldrebetaling.

Pris for hel plass i SFO fra august 2019:

Familiens samlede skattepliktige årsinntekt:   Pris:
Lavere enn 200 000 0
200 000 - 300 000 1 000
300 000 - 400 000 1 800
400 000 - 500 000  2 570
 Over 500 000  3 150

Pris SFO fra august 2019

Plasstype: Pris:
Hel plass uten leksehjelp: 3 150
Hel plass med leksehjelp: 2 961
Delt plass (50%): 1 717
4 dager i uken: 2 876
3 dager i uken: 2 239
2 dager i uken: 1 602
1 dag i uken:   945
Korttidsplass: 1 769
   
   

For barn med funksjonhemming fra 5. trinn og oppover er SFO gratis fra 01.01.2019.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i barnehage er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon i SFO gis det/de barna som har lavest månedlig SFO betaling. Når begge/alle barna har hel plass gis 15 prosent søskenmoderasjon til barn nr 2 og evt. 3 og 4.

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Du trenger skattemeldingen for 2018 for å søke redusert foreldrebetaling fra august 2019. Skattemeldingen for 2018 finner du på altinn.no

Søknadsskjema

Hvis du har søkt tidligere finner du også skjemaet på www.kristiansand.kommune.no/minside

Søk redusert foreldrebetaling

Du trenger MinID eller BankID for å logge på søknadskjemaet. Du må laste opp og legge ved skatteoppgjøret for 2018 når du sender inn søknadsskjemaet elektronisk, du finner skatteoppgjøret på Altinn.no. Søknadsfristen er 1. juni hver år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august, men det kan også søkes gjennom året. Søknaden vil gjelde for måneden etter at den er mottatt. Samme søknadsskjema gjelder for barnehage og SFO.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2018, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehage- eller skoleår. Det må søkes på nytt før 1. juni hvert år. Søknader som mottas i løpet av åres gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. Hvis du bytter barnehage i løpet av året må du søke på nytt.

Regning for barnehage og SFO

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 10.12.2014 12:17
Sist endret: 27.10.2019 13:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?