Gå til hovedinnhold

Kongsgård barnehagesenter

Kongsgård barnehagesenter består av de to tjenestene Kongsgård barnehage  og Styrketjenesten for språk og mangfold.

Kongsgård barnehage

Kongsgård barnehagesenter ligger i bydelen Lund i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter og Mottaksskolen der foreldre og søsken til barnehagebarna går på skole.

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Barnehagen har 46 heldagsplasser for barn i alderen 0-5 år. Etter ca. 1 år overføres barna til ordinær barnehage/skole (evt. til Mottaksskolen) der de bor. Bemanningen består av pedagogiske ledere og flerspråklige assistenter.

Det viktigste for oss i Kongsgård barnehage er å skape et trygt miljø for barn og foreldre i en periode av livet hvor mye annet rundt dem er ustabilt. Barnehagen skal tilby et traumebevisst læringsmiljø for barna der leken har en sentral plass. Vi ønsker at barnehagen vår skal være en brobygger til neste barnehage, skole og det norske samfunnet for familier som er nye i Norge.

Barnehagen har opptak gjennom hele året i og med at det er behov for plass ved ankomst til kommunen når foreldre starter på norskopplæring/introduksjonskurs

Styrketjenesten for språk og mangfold

Den andre tjenesten vår er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Styrketjenesten har ansvar for forvaltning og drift av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (jfr. Retningslinjer i tilskudds brev fra Utdanningsdirektoratet). Styrketjenesten for språk og mangfold er en veiledningstjeneste og ressurs for alle offentlige og private barnehager i Kristiansand med støttepedagoger i norsk, tospråklig assistanse og veiledning.

Sammen ønsker vi å være et kompetansesenter for familier som er nye i Norge, og andre barnehager som jobber med disse familiene.

På hjemmesiden vår finnes det mer informasjon om oss. I tillegg til å være et levende kommunikasjonsmiddel mot brukerne av barnehagetilbudet, skal den også være ei oppdatert ressursside for andre barnehager på det flerspråklige fagfeltet.

Egne hjemmesider

Kongsgård barnehagesenter 

Kongsgård barnehagesenter

Besøksadresse:

Kongsgård Alle 33 B
4631 Kristiansand
Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 16.04.2015 10:18
Sist endret: 27.04.2015 13:44

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?