Gå til hovedinnhold

Kommunal kontantstøtte

Det gis kommunal kontantstøtte med 4000 kroner per måned for to-åringer som ikke har barnehageplass.

Kommunal kontantstøtte


Kommunal kontantstøtte gis for barn mellom to og tre år som ikke har barnehageplass og er bosatt i Kristiansand kommune. For å få kommunal kontantstøtte må foreldrene søke.

Vilkår for den kommunale kontantstøtten:

  • Gis fra og med den måneden barnet fyller to år, og til og med måneden før barnet fyller tre år.
  • 4000 kroner pr måned
  • Gis ikke for barn som delvis bruker barnehage, eller har barnehageplass i andre kommuner.
  • Hvis barnet begynner i barnehage, ytes kommunal kontantstøtte til og med måneden før barnet begynte.
  • Gis ikke for barn som i en begrenset periode ikke har barnehageplass fordi det skal bytte barnehage. Med begrenset periode menes to måneder eller mindre.
  • Utbetales til den av foreldrene som søker.

Mottakere av kontantstøtte må melde fra til Kristiansand kommune hvis grunnlaget for kommunal kontantstøtte ikke lengre er tilstede. Slike grunner kan være at barnet flytter fra Kristiansand eller begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt.

Øvrige bestemmelser finner du i vedtekter for kommunal kontantstøtte.

Søk kommunal kontantstøtte

Informasjon om statlig kontantstøtte for ettåringer finner du på denne lenken.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 12.04.2015 20:02
Sist endret: 03.08.2017 12:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?