Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager skal være et talerør for foreldre med barn i barnehagen inn mot ledelsen i Kristiansand kommune.

Påvirke beslutninger

Foreldre kan påvirke beslutninger som berører barnehagebarna enten direkte eller gjennom Foreldreutvalget for barnehager (FUB). 

Foreldre kan ved å kontakte FUB ta opp aktuelle saker, synspunkter og andre forhold knyttet til deres barn/barnehage. FUB vil deretter kunne ta opp dette direkte med oppvekstdirektøren. Oppvekstdirektøren vil også ta opp aktuelle saker med FUB.

Foreldreutvalget har møte- og talerett i oppvekststyret, som er oppvekstsektorens overordnede politiske organ.

Vedtekter for FUB

Kontakt

Lena Juel -  Leder
Tlf. 90569000
Trollstua barnehage Boen

Espen Heggeland Håland - Nestleder
Tlf. 95865316
Tinnstua barnehage

Ingvild Thortveit-Pedersen
Tlf. 46417102
Vågsbygd Fus barnehage

Jannicke Tønnesland
Tlf. 48885835
Sløyden barnehage

Lone Ludvigsen
40074811
Flekkerøya barnehage

Nina Helen Hornnes
98843263
Solkollen barnehage Flekkerøya

Nicolai Tvede
46611058
Hellinga barnehage

Charlotte Tønnessen Lidahl
92011082
Tveit barnehage

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 18.03.2015 13:37
Sist endret: 18.01.2018 08:17