For barnehageadministrasjon

Dette er en intern side for ansatte i kommunale og private barnehager i Kristiansand. Nedenfor finner du aktuelle skjema og lenker.

 Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen

1 standard 2016 foreldresamtale skjema
1 standard 2016 punkter til foreldresamtale
2 standart 2016 Barnets språkhistorie
3 standard 2016 Refleksjon språkmiljø UDIR
4 standard 2016 kartlegging TRAS
5 standard 2016 samtykke TRAS (Arabisk, Somali, Tigrinja, Farsi, Pashto, Engelsk, Amharisk, Kurdisk sorani)
6 standard 2016 overføringsskjema barnehage - skole
Brosjyre Språk er viktig Norsk (Arabisk, Somali, Engelsk, Russisk, Dari, Tigrinja)
Språkstandard veiledning
Barnehageverktøy egenvurdering og malskjema

Barn som trenger ekstra oppfølging

Søknadsprosedyrer
Søknad om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19 a
Søknad om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19 a for barn som ikke har barnehageplass
Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne § 19 g
Søknad om skyss

Årshjul
IOP for barn i førskolealder
Referatmal for samarbeidsmøte
Årsrapport for spesialpedagogisk hjelp

 

Diverse skjema og lenker

Miljørettet helsevern

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 18.03.2015 14:39
Sist endret: 11.04.2018 15:05