For barnehageadministrasjon

Dette er en intern side for ansatte i kommunale og private barnehager i Kristiansand. Nedenfor finner du aktuelle skjema og lenker.

 Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen

1 standard 2016 foreldresamtale skjema
1 standard 2016 punkter til foreldresamtale
2 standart 2016 Barnets språkhistorie
3 standard 2016 Refleksjon språkmiljø UDIR
4 standard 2016 kartlegging TRAS
5 standard 2016 samtykke TRAS (Arabisk, Somali, Tigrinja, Farsi, Pashto, Engelsk, Amharisk, Kurdisk sorani)
6 standard 2016 overføringsskjema barnehage - skole
Brosjyre Språk er viktig Norsk
Språkstandard veiledning

Barn som trenger ekstra oppfølging

Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage
Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barn i hjemmet
Søknad om skyss

Spesialpedagogisk hjelp - årshjul
Individuell opplæringsplan-IOP
Halvårsevaluering
Spesialpedagogisk hjelp  - årsrapport

Diverse skjema og lenker

Miljørettet helsevern

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 18.03.2015 14:39
Sist endret: 14.02.2017 13:16